In de 27 lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is het aantal overlijdens als gevolg van fijnstof (PM2,5) gedaald van 417.000 in 2009 naar 379.000 in 2018. Het aantal overlijdens als gevolg van stikstofdioxide (NO2) is meer dan gehalveerd in een decennium, van 117.000 naar 54.000. Ozon (O3) is dan weer dodelijker geworden. Het aantal vroegtijdige overlijdens steeg met een kwart tot 19.400. Het EEA dicht de betere luchtkwaliteit toe aan Europees en nationaal beleid en aan de lagere uitstoot in belangrijke sectoren. Het verkeer bijvoorbeeld stoot ondanks de groeiende vraag naar mobiliteit minder stikstofoxiden (NOx) en andere vervuilende stoffen uit. Dat geldt ook voor de energiesector. De reductie van de uitstoot door gebouwen en de landbouw gaat minder goed vooruit, aldus het agentschap. "Dat de luchtkwaliteit verbetert dankzij het ingevoerde milieu- en klimaatbeleid is natuurlijk goed nieuws. Maar we mogen de keerzijde niet uit het oog verliezen: het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging is nog steeds veel te groot", reageert eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius op het rapport. Sinkevicius wil de Europese normen beter afstemmen op de strengere standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2018 haalden enkel Bulgarije, Kroatië, Tsjechie, Italie, Polen en Roemenie de Europese norm op vlak van fijnstofconcentraties niet, maar slechts drie lidstaten (Estland, Finland en Ierland) haalden de striktere WHO-norm. Er blijven ook grote verschillen bestaan tussen het platteland en verstedelijkte gebieden. (Belga)

In de 27 lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is het aantal overlijdens als gevolg van fijnstof (PM2,5) gedaald van 417.000 in 2009 naar 379.000 in 2018. Het aantal overlijdens als gevolg van stikstofdioxide (NO2) is meer dan gehalveerd in een decennium, van 117.000 naar 54.000. Ozon (O3) is dan weer dodelijker geworden. Het aantal vroegtijdige overlijdens steeg met een kwart tot 19.400. Het EEA dicht de betere luchtkwaliteit toe aan Europees en nationaal beleid en aan de lagere uitstoot in belangrijke sectoren. Het verkeer bijvoorbeeld stoot ondanks de groeiende vraag naar mobiliteit minder stikstofoxiden (NOx) en andere vervuilende stoffen uit. Dat geldt ook voor de energiesector. De reductie van de uitstoot door gebouwen en de landbouw gaat minder goed vooruit, aldus het agentschap. "Dat de luchtkwaliteit verbetert dankzij het ingevoerde milieu- en klimaatbeleid is natuurlijk goed nieuws. Maar we mogen de keerzijde niet uit het oog verliezen: het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging is nog steeds veel te groot", reageert eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius op het rapport. Sinkevicius wil de Europese normen beter afstemmen op de strengere standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2018 haalden enkel Bulgarije, Kroatië, Tsjechie, Italie, Polen en Roemenie de Europese norm op vlak van fijnstofconcentraties niet, maar slechts drie lidstaten (Estland, Finland en Ierland) haalden de striktere WHO-norm. Er blijven ook grote verschillen bestaan tussen het platteland en verstedelijkte gebieden. (Belga)