De politie stelde exact 183.414 overtredingen vast in 2020, 3,32 procent minder dan in 2019. Het was het eerste jaar sinds 2016 met een daling. De algemene trend werd sterk beïnvloed door de categorie snelheid, goed voor drie vierde van de vaststellingen, die relatief stabiel bleef (+0,42 procent). De voorgaande jaren was er steeds een stijgende trend merkbaar. Dat die nu doorbroken wordt, wijt de politie aan de eerste lockdown en de beperkingen op de verplaatsingen. Een sterke daling was merkbaar van het aantal positieve alcoholcontroles. Die daalden met 41 procent of 21.090 overtredingen. "De gezondheidscrisis leidde tot een daling van het aantal uitgevoerde alcoholcontroles. Het gebruik van de 'sampler' werd immers afgeraden, doelgerichte controleacties werden opgeschort en er was minder verkeer", klinkt het daarover. Ook werden er 18 procent of 9.569 minder overtredingen vastgesteld op de gordeldracht en het gebruik van een kinderzitje. Volgens de politie is dat een bevestiging van een dalende trend die al jaren vastgesteld wordt en "die ongetwijfeld te maken heeft met een betere naleving van de gordelplicht". Een uitschieter in negatieve zin is het toegenomen aantal vaststellingen van drugsovertredingen, met 1.110 stuks of 11,5 procent. Een sluitende verklaring is er hiervoor niet, maar de politie zegt dat die verband kan houden met een vereenvoudigde opsporing, eerder via speekselanalyses dan bloedafnames. Ook leggen parketten vaker systematisch een speekseltest op bij ongevallen. Overtredingen op gsm-gebruik, de vijfde van de zogenaamde 'killers' in het verkeer, stegen licht met 2,3 procent of 2.461 vaststellingen. "De vrijheid om te bewegen in een veilige en leefbare omgeving is iedereen terecht zeer genegen en het hoofddoel van verkeershandhaving. We zijn zeer voorzichtig en risicoavers over onder andere de neveneffecten van vaccins, maar staan in verhouding nog te weinig stil bij de neveneffecten van bijvoorbeeld alcohol en smartphones achter het stuur of het niet respecteren van snelheidsbeperkingen", zegt hoofdcommissaris Bart Van Thienen, korpschef van de lokale politie van Aarschot, en covoorzitter van het kennis- en expertisecentrum Centrex Verkeer, in het persbericht. (Belga)

De politie stelde exact 183.414 overtredingen vast in 2020, 3,32 procent minder dan in 2019. Het was het eerste jaar sinds 2016 met een daling. De algemene trend werd sterk beïnvloed door de categorie snelheid, goed voor drie vierde van de vaststellingen, die relatief stabiel bleef (+0,42 procent). De voorgaande jaren was er steeds een stijgende trend merkbaar. Dat die nu doorbroken wordt, wijt de politie aan de eerste lockdown en de beperkingen op de verplaatsingen. Een sterke daling was merkbaar van het aantal positieve alcoholcontroles. Die daalden met 41 procent of 21.090 overtredingen. "De gezondheidscrisis leidde tot een daling van het aantal uitgevoerde alcoholcontroles. Het gebruik van de 'sampler' werd immers afgeraden, doelgerichte controleacties werden opgeschort en er was minder verkeer", klinkt het daarover. Ook werden er 18 procent of 9.569 minder overtredingen vastgesteld op de gordeldracht en het gebruik van een kinderzitje. Volgens de politie is dat een bevestiging van een dalende trend die al jaren vastgesteld wordt en "die ongetwijfeld te maken heeft met een betere naleving van de gordelplicht". Een uitschieter in negatieve zin is het toegenomen aantal vaststellingen van drugsovertredingen, met 1.110 stuks of 11,5 procent. Een sluitende verklaring is er hiervoor niet, maar de politie zegt dat die verband kan houden met een vereenvoudigde opsporing, eerder via speekselanalyses dan bloedafnames. Ook leggen parketten vaker systematisch een speekseltest op bij ongevallen. Overtredingen op gsm-gebruik, de vijfde van de zogenaamde 'killers' in het verkeer, stegen licht met 2,3 procent of 2.461 vaststellingen. "De vrijheid om te bewegen in een veilige en leefbare omgeving is iedereen terecht zeer genegen en het hoofddoel van verkeershandhaving. We zijn zeer voorzichtig en risicoavers over onder andere de neveneffecten van vaccins, maar staan in verhouding nog te weinig stil bij de neveneffecten van bijvoorbeeld alcohol en smartphones achter het stuur of het niet respecteren van snelheidsbeperkingen", zegt hoofdcommissaris Bart Van Thienen, korpschef van de lokale politie van Aarschot, en covoorzitter van het kennis- en expertisecentrum Centrex Verkeer, in het persbericht. (Belga)