Sinds het schooljaar 2007-2008 is het aantal problematisch afwezigen in het secundair onderwijs jaar naar jaar toegenomen. In het schooljaar 2018-2019 bedroeg het percentage nog 2,6%. Vorig schooljaar is dat gezakt naar 1,5%, het laagste cijfer sinds het schooljaar 2011-2012. De daling hangt wel samen met de periode van afstandsleren in het voorjaar van 2020, toen door de coronacrisis de lessen op school niet meer konden doorgaan. In het deeltijds onderwijs was in het schooljaar 2019-2020 30% van de leerlingen problematisch afwezig. In het buitengewoon secundair onderwijs was dat 6%. In het voltijds secundair was 1% meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig: bij leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (7,3%), leerlingen uit het beroepssecundair (4%) en de B-stroom van de eerste graad (2,7%) lagen de afwezigheidscijfers het hoogst. Meisjes zijn vaker problematisch afwezig dan jongens in het deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs. Jongens zijn iets vaker problematisch afwezig dan meisjes in het voltijds secundair. (Belga)

Sinds het schooljaar 2007-2008 is het aantal problematisch afwezigen in het secundair onderwijs jaar naar jaar toegenomen. In het schooljaar 2018-2019 bedroeg het percentage nog 2,6%. Vorig schooljaar is dat gezakt naar 1,5%, het laagste cijfer sinds het schooljaar 2011-2012. De daling hangt wel samen met de periode van afstandsleren in het voorjaar van 2020, toen door de coronacrisis de lessen op school niet meer konden doorgaan. In het deeltijds onderwijs was in het schooljaar 2019-2020 30% van de leerlingen problematisch afwezig. In het buitengewoon secundair onderwijs was dat 6%. In het voltijds secundair was 1% meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig: bij leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (7,3%), leerlingen uit het beroepssecundair (4%) en de B-stroom van de eerste graad (2,7%) lagen de afwezigheidscijfers het hoogst. Meisjes zijn vaker problematisch afwezig dan jongens in het deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs. Jongens zijn iets vaker problematisch afwezig dan meisjes in het voltijds secundair. (Belga)