Ik hoor veel geruchten over het feit dat je 500 euro per maand zou mogen bijverdienen. Klopt dat? (Carl Van der Cruyssen, Borgerhout)
...

Ik hoor veel geruchten over het feit dat je 500 euro per maand zou mogen bijverdienen. Klopt dat? (Carl Van der Cruyssen, Borgerhout)Patrick Derthoo: In het zomerakkoord van 2017 heeft de regering zich inderdaad voorgenomen om een nieuw statuut uit te werken voor 'verenigingswerk': iets tussen vrijwilligerswerk en betaalde arbeid in. Zo zou het mogelijk worden om 500 euro per maand onbelast en vrij van sociale lasten bij te verdienen. Er zijn wel enkele voorwaarden: zo moet je minstens 4/5e werken, gepensioneerd zijn of zelfstandige in hoofdberoep. Er is ook een lijst opgesteld met alle activiteiten die onder de regeling vallen. De wet is tegengehouden door de Franse Gemeenschapscommissie. Het is afwachten tot hij wordt goedgekeurd en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De overheid betaalt mijn pensioen en houdt de nodige belastingen in. Sinds twee jaar berekent de overheid ook mijn personenbelasting. Waarom moet ik dan elk jaar bijbetalen? (Louisa Van Hinderdael, Antwerpen)Derthoo: Dit is een veel voorkomende misvatting. Er is een verschil tussen de personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing. Die laatste wordt meteen ingehouden door de werkgever of de uitbetaler van uw pensioen, voordat uw loon of pensioen wordt gestort. Dat gebeurt op basis van wettelijk bepaalde schalen. Maar die houden geen rekening met álle aspecten van uw persoonlijke situatie. De definitieve aanslag voor de personenbelasting doet dat wel. Zo houdt de bedrijfsvoorheffing geen rekening met de gemeente waar u woont. Het is dus mogelijk dat u meer (of minder) gemeentebelasting moet betalen dan het percentage waarmee rekening wordt gehouden bij de bedrijfsvoorheffing (7 procent). Wat zijn de voordelen van investeren in een serviceflat? (Rita Saerens, Buggenhout)Derthoo: Je bent vrijgesteld van onroerende voorheffing en betaalt maar 12 procent btw op de aankoop van de woning. Maar wanneer je de assistentiewoning verhuurt, gebeurt dat zoals bij 'gewone' woningen: de huurinkomsten worden belast op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Na het overlijden van mijn echtgenote dit jaar verlies ik 500 euro inkomsten per maand. Toch moet ik elke maand 60 euro meer belastingen betalen. Hoe kan dat? (Joannes Hermans, Kinrooi)Derthoo: We gaan uit van de logische hypothese dat u zelf al gepensioneerd bent en uw echtgenote geen inkomen had. Bij het uitkeren van een pensioen wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat bedrag is vastgelegd in wettelijke schalen. Voor pensioenen zijn er twee schalen: een voor alleenstaanden en mensen van wie de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zelf een beroepsinkomen heeft, en een tweede voor mensen van wie de echtgenoot of samenwonende partner géén beroepsinkomen heeft. De bedrijfsvoorheffing in de tweede schaal ligt een pak lager dan in de eerste. Sinds het overlijden van uw echtgenote valt u niet langer in die tweede schaal, waardoor meer bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van uw pensioen. Daarnaast moet u meer personenbelastingen betalen omdat uw gezinssamenstelling is veranderd. Ik heb in 2002 een hypothecaire lening afgesloten voor 20 jaar en kan dus kapitaal en interesten inbrengen. In september 2018 wil ik een nieuwe 10-jarige lening afsluiten voor renovaties. Die valt onder de woonbonus. Kan ik die voordelen combineren? (Rik Braem, Wervik)Derthoo: U kunt vanaf het aanslagjaar 2019 kiezen tussen de woonbonus of de fiscale voordelen van uw oude lening. Dat eerste lijkt logisch, omdat de nieuwe lening langer loopt. Tenzij de fiscale voordelen van uw oude lening groter zijn. Later kunt u alsnog overstappen naar de 'geïntegreerde' woonbonus. In het jaar van de overstap zijn enkel de voordelen van het 'nieuwe' stelsel van toepassing. Als u nu al voor de woonbonus kiest, is er geen fiscale combinatie mogelijk. Check elk jaar wat het voordeligst is. Een keuze voor de nieuwe woonbonus is onherroepelijk.