Het BOB is een onderdeel van het nieuwe systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF) in de sector van personen met een handicap. Iedereen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood heeft recht op een basisondersteuningsbudget, een forfaitair bedrag van 300 euro per maand om zijn/haar zorg te organiseren. Dat recht wordt automatisch toegekend. Uit cijfers die N-VA-politica Tine van der Vloet heeft opgevraagd, blijkt dat in januari 7.746 mensen een BOB hebben gekregen. Daarnaast komen er nog 1.026 mensen in aanmerking voor een BOB, maar moet dat nog administratief in orde gemaakt worden. Van der Vloet: "Het aantal gerechtigden kan dus de komende maanden oplopen tot 8.772. Het kabinet raamde het aantal personen dat in januari een BOB zou krijgen oorspronkelijk op 11.500, zo'n 30 procent meer mensen dus". In september 2017 wordt het BOB uitgebreid met een bijkomende categorie rechthebbenden. Het totaal aantal rechthebbenden zou hierdoor volgens de oorspronkelijke raming van het kabinet-Vandeurzen oplopen tot 20.982 personen. "Maar volgens nieuwe schattingen zullen dit er maximaal 14.610 zijn, 6.400 minder dus", stelt van der Vloet. Volgens de N-VA-politica hebben de lagere cijfers ook een budgettaire impact. Zo zal er vanaf 2018 vermoedelijk 23 miljoen euro minder uitgegeven worden aan het BOB dan oorspronkelijk gedacht. Maar dat geld kan best binnen de sector blijven, meent van der Vloet. "Dat er 23 miljoen minder moet worden uitgegeven aan het BOB zorgt er voor dat ruimte vrijkomt om andere noden op te vangen. En, zoals iedereen weet, zijn er bij de personen met een beperking meer dan noden genoeg", besluit ze. (Belga)

Het BOB is een onderdeel van het nieuwe systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF) in de sector van personen met een handicap. Iedereen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood heeft recht op een basisondersteuningsbudget, een forfaitair bedrag van 300 euro per maand om zijn/haar zorg te organiseren. Dat recht wordt automatisch toegekend. Uit cijfers die N-VA-politica Tine van der Vloet heeft opgevraagd, blijkt dat in januari 7.746 mensen een BOB hebben gekregen. Daarnaast komen er nog 1.026 mensen in aanmerking voor een BOB, maar moet dat nog administratief in orde gemaakt worden. Van der Vloet: "Het aantal gerechtigden kan dus de komende maanden oplopen tot 8.772. Het kabinet raamde het aantal personen dat in januari een BOB zou krijgen oorspronkelijk op 11.500, zo'n 30 procent meer mensen dus". In september 2017 wordt het BOB uitgebreid met een bijkomende categorie rechthebbenden. Het totaal aantal rechthebbenden zou hierdoor volgens de oorspronkelijke raming van het kabinet-Vandeurzen oplopen tot 20.982 personen. "Maar volgens nieuwe schattingen zullen dit er maximaal 14.610 zijn, 6.400 minder dus", stelt van der Vloet. Volgens de N-VA-politica hebben de lagere cijfers ook een budgettaire impact. Zo zal er vanaf 2018 vermoedelijk 23 miljoen euro minder uitgegeven worden aan het BOB dan oorspronkelijk gedacht. Maar dat geld kan best binnen de sector blijven, meent van der Vloet. "Dat er 23 miljoen minder moet worden uitgegeven aan het BOB zorgt er voor dat ruimte vrijkomt om andere noden op te vangen. En, zoals iedereen weet, zijn er bij de personen met een beperking meer dan noden genoeg", besluit ze. (Belga)