Wie minder dan 80 procent van alle stemmingen bijwoont, zal 10 procent van zijn wedde moeten inleveren. Wie minder dan de helft van de keren de weg naar de commissie vindt, moet 60 procent afgeven. Op een basisloon van 5.400 euro is dat 3.240 euro.

Er zijn wel uitzonderingen: zo is een parlementaire missie in het buitenland een geldige reden om afwezig te zijn. Ook zwangere vrouwen of langdurig zieken zijn geëxcuseerd.

Wie minder dan 80 procent van alle stemmingen bijwoont, zal 10 procent van zijn wedde moeten inleveren. Wie minder dan de helft van de keren de weg naar de commissie vindt, moet 60 procent afgeven. Op een basisloon van 5.400 euro is dat 3.240 euro. Er zijn wel uitzonderingen: zo is een parlementaire missie in het buitenland een geldige reden om afwezig te zijn. Ook zwangere vrouwen of langdurig zieken zijn geëxcuseerd.