Schoolse achterstand betekent dat een leerling niet meer in hetzelfde studiejaar zit als zijn of haar leeftijdgenoten. Zittenblijven is daar een belangrijke oorzaak van, maar evengoed kan de vertraging door een latere instap of ziekte komen. In vergelijking met het schooljaar 2012-2013 deed Vlaanderen het vorig schooljaar beter. In het lager onderwijs daalde het aandeel leerlingen met een achterstand van 15 naar 12,1 procent.

Voor het secundair onderwijs ging dit van bijna 29 naar 26,7 procent. Die daling is niet onbelangrijk. Onlangs bleek nog dat veel leerlingen die de school vroegtijdig verlieten, kampten met een schoolse achterstand. Daarom beschouwt Crevits dit als 'goed nieuws'.

Schoolse achterstand betekent dat een leerling niet meer in hetzelfde studiejaar zit als zijn of haar leeftijdgenoten. Zittenblijven is daar een belangrijke oorzaak van, maar evengoed kan de vertraging door een latere instap of ziekte komen. In vergelijking met het schooljaar 2012-2013 deed Vlaanderen het vorig schooljaar beter. In het lager onderwijs daalde het aandeel leerlingen met een achterstand van 15 naar 12,1 procent. Voor het secundair onderwijs ging dit van bijna 29 naar 26,7 procent. Die daling is niet onbelangrijk. Onlangs bleek nog dat veel leerlingen die de school vroegtijdig verlieten, kampten met een schoolse achterstand. Daarom beschouwt Crevits dit als 'goed nieuws'.