Het jaarrapport 2015 werd deze week achter gesloten deuren voorgesteld in de Kamer. Uit het rapport blijkt dat in 2015 2.561 klachten zijn ingediend tegen politiemensen. In 2013 waren er nog 2.885 klachten, in 2014 2.771. Het aantal klachten voor geweld en agressie ligt zelfs op het laagste peil sinds 2010. In 2015 kwamen 295 klachten binnen over een agressieve houding van agenten, en 150 voor agressieve politiemensen. Er kwamen wel meer klachten binnen van mensen die zich ongelijk behandeld voelden door politiemensen (280 of 58 klachten meer dan in 2014). Ook machtsmisbruik maakte het voorwerp uit van meer klachten (109, +36). Alle andere klachten namen af, zoals die over onjuiste vaststellingen, een intimiderende houding of klantonvriendelijkheid. Volgens Koenraad Degroote, die voor N-VA in de begeleidingscommissie van het Comité P zit, zet de dalende trend zich nog voort in 2016. Politievakbond NSPV wijst erop dat veel klachten er komen omdat mensen zich "gepakt" voelen. "Mensen zijn kritisch voor gezag, maar ik merk wel dat het respect voor politiemensen groeit, net als voor andere beroepen in uniform." (Belga)

Het jaarrapport 2015 werd deze week achter gesloten deuren voorgesteld in de Kamer. Uit het rapport blijkt dat in 2015 2.561 klachten zijn ingediend tegen politiemensen. In 2013 waren er nog 2.885 klachten, in 2014 2.771. Het aantal klachten voor geweld en agressie ligt zelfs op het laagste peil sinds 2010. In 2015 kwamen 295 klachten binnen over een agressieve houding van agenten, en 150 voor agressieve politiemensen. Er kwamen wel meer klachten binnen van mensen die zich ongelijk behandeld voelden door politiemensen (280 of 58 klachten meer dan in 2014). Ook machtsmisbruik maakte het voorwerp uit van meer klachten (109, +36). Alle andere klachten namen af, zoals die over onjuiste vaststellingen, een intimiderende houding of klantonvriendelijkheid. Volgens Koenraad Degroote, die voor N-VA in de begeleidingscommissie van het Comité P zit, zet de dalende trend zich nog voort in 2016. Politievakbond NSPV wijst erop dat veel klachten er komen omdat mensen zich "gepakt" voelen. "Mensen zijn kritisch voor gezag, maar ik merk wel dat het respect voor politiemensen groeit, net als voor andere beroepen in uniform." (Belga)