In de periode tussen 16 en 21 oktober werd 48 procent van de hoogrisicocontacten telefonisch benaderd. De besmette personen worden wel bijna allemaal opgebeld. "Er zijn 8.942 indexpatiënten aangemeld - dat was dus het cijfer van gisteren - en daar zijn 8.095 werkorders van afgehandeld. Dat is een bereik van 91 procent. Wallonië heeft een bereik van 33 procent, Brussel eveneens van 91 procent", zei Beke. De contactopsporing houdt nog altijd stand, aldus de minister, maar ze staat wel erg onder druk. Het aantal medewerkers van de contact tracing werd opgeschaald op 28 juli, op 17 september, op 6 oktober en op 15 oktober. "De stijging van het aantal besmettingen en te contacteren personen ging de laatste weken zo snel, dat daar waar mogelijk sneller zou moeten worden geschakeld, rekening houdend met de vanzelfsprekend noodzakelijke opleidingen van de aangeworven personen met adequate profielen", zei Beke. "Dit wordt tijdelijk opgevangen door het versturen van een sms naar hoogrisicocontacten, enkel en alleen wanneer de werklast daarvoor te hoog ligt." Dat is volgens hem niet ideaal, maar het zorgt er wel voor dat er contact blijft met alle personen met een hoog risico. Laagrisicocontanten worden op dit ogenblik niet meer gecontacteerd. "Het is wel de bedoeling om op korte termijn naar deze groep een sms te sturen", aldus Beke. (Belga)

In de periode tussen 16 en 21 oktober werd 48 procent van de hoogrisicocontacten telefonisch benaderd. De besmette personen worden wel bijna allemaal opgebeld. "Er zijn 8.942 indexpatiënten aangemeld - dat was dus het cijfer van gisteren - en daar zijn 8.095 werkorders van afgehandeld. Dat is een bereik van 91 procent. Wallonië heeft een bereik van 33 procent, Brussel eveneens van 91 procent", zei Beke. De contactopsporing houdt nog altijd stand, aldus de minister, maar ze staat wel erg onder druk. Het aantal medewerkers van de contact tracing werd opgeschaald op 28 juli, op 17 september, op 6 oktober en op 15 oktober. "De stijging van het aantal besmettingen en te contacteren personen ging de laatste weken zo snel, dat daar waar mogelijk sneller zou moeten worden geschakeld, rekening houdend met de vanzelfsprekend noodzakelijke opleidingen van de aangeworven personen met adequate profielen", zei Beke. "Dit wordt tijdelijk opgevangen door het versturen van een sms naar hoogrisicocontacten, enkel en alleen wanneer de werklast daarvoor te hoog ligt." Dat is volgens hem niet ideaal, maar het zorgt er wel voor dat er contact blijft met alle personen met een hoog risico. Laagrisicocontanten worden op dit ogenblik niet meer gecontacteerd. "Het is wel de bedoeling om op korte termijn naar deze groep een sms te sturen", aldus Beke. (Belga)