In 2011 onderzocht Bebat ongeveer 44,7 ton huishoudelijk afval. Dat afval was afkomstig uit twee stedelijke en twee landelijke gemeenten van elke provincie. Bebat wilde nagaan of batterijen met het huisvuil worden weggegooid of worden ingezameld zoals het hoort. Slechts ongeveer 12 procent van de lege batterijen belandde niet in de inzamelpunten, wat neerkomt op 1 batterij per 100 kilogram huisvuil. "Sinds enkele jaren merken we een daling in het aantal lege batterijen die per inwoner in het huisvuil aangetroffen worden", aldus Peter Coonen, algemeen directeur van Bebat. "Ook stellen we een daling vast in het gemiddelde gewicht van de aangetroffen batterijen. Belgen behoren dus tot de betere leerlingen op het vlak van inzameling." Toch wijst Bebat erop dat er nog ruimte is voor verbetering. In totaal belanden in België per jaar toch nog 13,5 miljoen batterijen bij het huisvuil. Bovendien blijven lege batterijen nog te vaak in huis liggen. Vooral oplaadbare batterijen komen nog steeds relatief weinig voor in de selectieve inzameling. Batterijen in gsm's, laptops en powertools zijn als het ware onzichtbaar voor de gebruiker en worden meestal vergeten bij de inzameling. Ook bij zaklampen denkt men vaak niet onmiddellijk aan recyclage. (SGI)

In 2011 onderzocht Bebat ongeveer 44,7 ton huishoudelijk afval. Dat afval was afkomstig uit twee stedelijke en twee landelijke gemeenten van elke provincie. Bebat wilde nagaan of batterijen met het huisvuil worden weggegooid of worden ingezameld zoals het hoort. Slechts ongeveer 12 procent van de lege batterijen belandde niet in de inzamelpunten, wat neerkomt op 1 batterij per 100 kilogram huisvuil. "Sinds enkele jaren merken we een daling in het aantal lege batterijen die per inwoner in het huisvuil aangetroffen worden", aldus Peter Coonen, algemeen directeur van Bebat. "Ook stellen we een daling vast in het gemiddelde gewicht van de aangetroffen batterijen. Belgen behoren dus tot de betere leerlingen op het vlak van inzameling." Toch wijst Bebat erop dat er nog ruimte is voor verbetering. In totaal belanden in België per jaar toch nog 13,5 miljoen batterijen bij het huisvuil. Bovendien blijven lege batterijen nog te vaak in huis liggen. Vooral oplaadbare batterijen komen nog steeds relatief weinig voor in de selectieve inzameling. Batterijen in gsm's, laptops en powertools zijn als het ware onzichtbaar voor de gebruiker en worden meestal vergeten bij de inzameling. Ook bij zaklampen denkt men vaak niet onmiddellijk aan recyclage. (SGI)