Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) pleit samen met de bevoegde staatssecretarissen voor een nultolerantie voor het misbruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Deze schending van de fundamentele rechten van personen met een handicap - het recht op vrij verkeer en het volledig en zelfstandig deelnemen aan de samenleving - blijft te vaak bestaan, vinden minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) en de staatssecretarissen van Mobiliteit en Personen met een Handicap, Melchior Wathelet (CDH) en Philippe Courard (PS).

Volgens de statistieken van de federale politie werden 39.678 misbruiken op parkeerplaatsen voor personen met een handicap in 2011 vastgesteld, en 41.501 in 2012. In de brief wordt er bij de lokale autoriteiten op aangedrongen de bestaande wetgeving strenger toe te passen en een nultolerantie in te voeren voor dergelijke overtredingen.

Boete van 120 tot 1.500 euro

Het misbruik van de voorbehouden parkeerplaatsen is een overtreding van de tweede graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 110 euro of een boete van 120 tot 1.500 euro.

De regeringsleden stimuleren de gemeenten ook om het systeem van de administratieve sanctie te gebruiken, dat vanaf 1 januari 2014 wordt uitgebreid door de nieuwe wet, en herinneren aan de regels die van toepassing zijn voor de uitgifte van parkeerkaarten voor personen met een handicap.

Nauwer samenwerken met burgemeesters

Momenteel zijn er zo'n 330.000 kaarten in omloop. Joëlle Milquet is ervan overtuigd te kunnen rekenen op een nauwe samenwerking met de colleges van burgemeester en schepenen om een nultolerantie toe te passen voor deze inbreuken, die een discriminatie inhouden van personen met een handicap.

Courard wijst op de inspanningen van het Directoraat-generaal Personen met een Handicap om de fraude met parkeerkaarten te laten dalen, "maar deze inspanningen zijn zinloos als lokale controles niet worden opgevoerd".(Belga/AVE)

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) pleit samen met de bevoegde staatssecretarissen voor een nultolerantie voor het misbruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.Deze schending van de fundamentele rechten van personen met een handicap - het recht op vrij verkeer en het volledig en zelfstandig deelnemen aan de samenleving - blijft te vaak bestaan, vinden minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) en de staatssecretarissen van Mobiliteit en Personen met een Handicap, Melchior Wathelet (CDH) en Philippe Courard (PS).Volgens de statistieken van de federale politie werden 39.678 misbruiken op parkeerplaatsen voor personen met een handicap in 2011 vastgesteld, en 41.501 in 2012. In de brief wordt er bij de lokale autoriteiten op aangedrongen de bestaande wetgeving strenger toe te passen en een nultolerantie in te voeren voor dergelijke overtredingen. Het misbruik van de voorbehouden parkeerplaatsen is een overtreding van de tweede graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 110 euro of een boete van 120 tot 1.500 euro. De regeringsleden stimuleren de gemeenten ook om het systeem van de administratieve sanctie te gebruiken, dat vanaf 1 januari 2014 wordt uitgebreid door de nieuwe wet, en herinneren aan de regels die van toepassing zijn voor de uitgifte van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Momenteel zijn er zo'n 330.000 kaarten in omloop. Joëlle Milquet is ervan overtuigd te kunnen rekenen op een nauwe samenwerking met de colleges van burgemeester en schepenen om een nultolerantie toe te passen voor deze inbreuken, die een discriminatie inhouden van personen met een handicap. Courard wijst op de inspanningen van het Directoraat-generaal Personen met een Handicap om de fraude met parkeerkaarten te laten dalen, "maar deze inspanningen zijn zinloos als lokale controles niet worden opgevoerd".(Belga/AVE)