De twee vrouwen, een Israëlische en een Belgische, kregen naar eigen zeggen te maken met antisemitische beledigingen van hun onderburen. De Joodse vrouw werd door hen zelfs in elkaar geslagen. Volgens het koppel weigerden agenten van de politiezone Hekla hen te helpen. De politie zegt op haar beurt dat de onderburen, die het geweld gepleegd zouden hebben, klacht indienden tegen de twee vrouwen. Afgelopen woensdag al werden de vrouwen ontvangen door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Intussen verhuisden ze namelijk van Aartselaar naar Wilrijk. Aan Joods Actueel zei De Wever dat hij zich persoonlijk wilde vergewissen van de situatie. Hij was "diep geschokt" door het verhaal, en noemde "elke vorm van racisme en geweld totaal onaanvaardbaar". Het nieuws werd vorige week gemeld door Mischaël Modrikamen, advocaat van de twee vrouwen. Die hekelde dat de korpschef van de zone Hekla ontkent hun klachten te hebben ontvangen. "De politie is wel al vier of vijf keer ter plaatse moeten gaan vanwege klachten over nachtelijke geluidsoverlast door de twee vrouwen", zegt hoofdinspecteur Patrick Crabbé. "We hebben dat in der minne proberen op te lossen." (Belga)

De twee vrouwen, een Israëlische en een Belgische, kregen naar eigen zeggen te maken met antisemitische beledigingen van hun onderburen. De Joodse vrouw werd door hen zelfs in elkaar geslagen. Volgens het koppel weigerden agenten van de politiezone Hekla hen te helpen. De politie zegt op haar beurt dat de onderburen, die het geweld gepleegd zouden hebben, klacht indienden tegen de twee vrouwen. Afgelopen woensdag al werden de vrouwen ontvangen door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Intussen verhuisden ze namelijk van Aartselaar naar Wilrijk. Aan Joods Actueel zei De Wever dat hij zich persoonlijk wilde vergewissen van de situatie. Hij was "diep geschokt" door het verhaal, en noemde "elke vorm van racisme en geweld totaal onaanvaardbaar". Het nieuws werd vorige week gemeld door Mischaël Modrikamen, advocaat van de twee vrouwen. Die hekelde dat de korpschef van de zone Hekla ontkent hun klachten te hebben ontvangen. "De politie is wel al vier of vijf keer ter plaatse moeten gaan vanwege klachten over nachtelijke geluidsoverlast door de twee vrouwen", zegt hoofdinspecteur Patrick Crabbé. "We hebben dat in der minne proberen op te lossen." (Belga)