Milquet wil vooral een debat vermijden dat niet sereen en stigmatiserend verloopt en waarin karikaturen worden gebruikt. De minister wil niet verbergen dat er problemen zijn, maar die moeten worden aangepakt door genuanceerd naar de zaken te kijken en niet in simplismen te vervallen, luidde het. De integratie moet volgens haar worden bevorderd door te werken rond de arbeidskwalificaties van jongeren, huisvesting en respect, en niet vanuit electorale motieven. Ze herinnerde aan haar plan om de strijd tegen overlast op te voeren en meer wijkagenten in te schakelen. (KME)

Milquet wil vooral een debat vermijden dat niet sereen en stigmatiserend verloopt en waarin karikaturen worden gebruikt. De minister wil niet verbergen dat er problemen zijn, maar die moeten worden aangepakt door genuanceerd naar de zaken te kijken en niet in simplismen te vervallen, luidde het. De integratie moet volgens haar worden bevorderd door te werken rond de arbeidskwalificaties van jongeren, huisvesting en respect, en niet vanuit electorale motieven. Ze herinnerde aan haar plan om de strijd tegen overlast op te voeren en meer wijkagenten in te schakelen. (KME)