De Task Force 'Syrië' heeft beslist om een centraal meldpunt te openen, waar de families van jonge moslimstrijders die naar Syrië trekken, terechtkunnen voor informatie, hulp of het geven van inlichtingen over specifieke gevallen. De task force vergadert voortaan wekelijks, zo blijkt uit een mededeling van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

De jongste tijd verschenen berichten over jonge Belgische moslimstrijders in Syrië. De ongerustheid van de betrokken families is, in het licht van de feiten die zich er afspelen, terecht, vindt de minister.

Focus op controle en begeleiding

De task force heeft als doel de coördinatie en efficiëntie te verzekeren door middel van permanente uitwisseling van gegevens, en beslissingen over de te nemen maatregelen. Ze richt zich op het vertrek naar Syrië, de toestand ter plaatse, het contact met de families in België alsook de terugkeer naar ons land die adequaat zullen worden opgevolgd en begeleid.

Vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, de staatsveiligheid, het dreigingsorgaan OCAD, het Crisiscentrum, de Algemene Directie Preventie en Veiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de inlichtingendiensten van Defensie, Buitenlandse Zaken, onder het voorzitterschap van de vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de premier zullen zetelen in de werkgroep.

Contactpersonen in lokale politiezones

Naast de oprichting van het meldpunt, werd ook beslist dat elke politiezone een referentiepersoon zou moeten aanstellen om de acties op lokaal niveau te coördineren. OCAD, Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten zetten hun onderzoek naar de identiteit en de aanwezigheid van Belgen in de gevechtsgroepen in Syrië en naar de identificatie van de groepen voort. OCAD zal een informatienota voor de betrokken lokale overheden verspreiden, terwijl er ook opleidingen voor de lokale politiezones komen om signalen van een eventuele radicalisering. (Belga/EA)

De werkgroep Syrië valt te bereiken via het volgende e-mailadres: syrie@ibz.fgov.be

De Task Force 'Syrië' heeft beslist om een centraal meldpunt te openen, waar de families van jonge moslimstrijders die naar Syrië trekken, terechtkunnen voor informatie, hulp of het geven van inlichtingen over specifieke gevallen. De task force vergadert voortaan wekelijks, zo blijkt uit een mededeling van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. De jongste tijd verschenen berichten over jonge Belgische moslimstrijders in Syrië. De ongerustheid van de betrokken families is, in het licht van de feiten die zich er afspelen, terecht, vindt de minister. Focus op controle en begeleiding De task force heeft als doel de coördinatie en efficiëntie te verzekeren door middel van permanente uitwisseling van gegevens, en beslissingen over de te nemen maatregelen. Ze richt zich op het vertrek naar Syrië, de toestand ter plaatse, het contact met de families in België alsook de terugkeer naar ons land die adequaat zullen worden opgevolgd en begeleid. Vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, de staatsveiligheid, het dreigingsorgaan OCAD, het Crisiscentrum, de Algemene Directie Preventie en Veiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de inlichtingendiensten van Defensie, Buitenlandse Zaken, onder het voorzitterschap van de vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de premier zullen zetelen in de werkgroep. Contactpersonen in lokale politiezones Naast de oprichting van het meldpunt, werd ook beslist dat elke politiezone een referentiepersoon zou moeten aanstellen om de acties op lokaal niveau te coördineren. OCAD, Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten zetten hun onderzoek naar de identiteit en de aanwezigheid van Belgen in de gevechtsgroepen in Syrië en naar de identificatie van de groepen voort. OCAD zal een informatienota voor de betrokken lokale overheden verspreiden, terwijl er ook opleidingen voor de lokale politiezones komen om signalen van een eventuele radicalisering. (Belga/EA)