"Zoals het hoort, neemt Joëlle Milquet vanaf vrijdag 19 augustus deel aan de institutionele onderhandelingen tussen de acht partijen. Om de continuïteit en de coherentie te vrijwaren, heeft Benoît Lutgen aan Joëlle Milquet gevraagd dit werk voort te zetten als de gesprekken tot na 1 september zouden duren", aldus Lutgens woordvoerster. De aankomende cdH-voorzitter zwaait Milquet lof toe voor de inspanningen die ze al gedaan heeft, als "teken van een onvoorwaardelijk engagement ten dienste van de toekomst van ons land". "Zowel Benoît Lutgen en Joëlle Milquet, als Melchior Wathelet en de rest van de partijtroepen blijven op constructieve en voluntaristische wijze in deze onderhandelingen investeren", luidt het. Lutgen herinnert er ondertussen aan dat hij voorlopig in de Waalse regering blijft zetelen (waar hij minister van Openbare werken en Landbouw is) en dat zijn vervanging pas plaats zal vinden bij de start van het nieuwe parlementaire jaar. Als hij vroeger zijn functies als minister zou neerleggen, zou dat namelijk impliceren dat het Waalse parlement vroeger uit vakantie moet terugkomen om Lutgens opvolger aan te stellen. Begin september stelt Lutgen zijn programma als cdH-voorzitter voor. Op 1 september neemt hij de fakkel van Joëlle Milquet officieel over, wiens mandaat op 31 augustus afloopt. (LEE)

"Zoals het hoort, neemt Joëlle Milquet vanaf vrijdag 19 augustus deel aan de institutionele onderhandelingen tussen de acht partijen. Om de continuïteit en de coherentie te vrijwaren, heeft Benoît Lutgen aan Joëlle Milquet gevraagd dit werk voort te zetten als de gesprekken tot na 1 september zouden duren", aldus Lutgens woordvoerster. De aankomende cdH-voorzitter zwaait Milquet lof toe voor de inspanningen die ze al gedaan heeft, als "teken van een onvoorwaardelijk engagement ten dienste van de toekomst van ons land". "Zowel Benoît Lutgen en Joëlle Milquet, als Melchior Wathelet en de rest van de partijtroepen blijven op constructieve en voluntaristische wijze in deze onderhandelingen investeren", luidt het. Lutgen herinnert er ondertussen aan dat hij voorlopig in de Waalse regering blijft zetelen (waar hij minister van Openbare werken en Landbouw is) en dat zijn vervanging pas plaats zal vinden bij de start van het nieuwe parlementaire jaar. Als hij vroeger zijn functies als minister zou neerleggen, zou dat namelijk impliceren dat het Waalse parlement vroeger uit vakantie moet terugkomen om Lutgens opvolger aan te stellen. Begin september stelt Lutgen zijn programma als cdH-voorzitter voor. Op 1 september neemt hij de fakkel van Joëlle Milquet officieel over, wiens mandaat op 31 augustus afloopt. (LEE)