De komst van de nv Sportpaleis naar Hasselt bezegelt de kroniek van een aangekondigde exploitatieovername. Tot eind vorig jaar was de uitbating van de Grenslandsite een zaak van de stedelijke vzw Grenslandhallen (met daarin vertegenwoordigers van het stadsbestuur en Unizo).

Op de Grenslandsite staan sinds 1983 twee grote beurshallen (de bouw ervan vergde toen 10 miljoen euro). En in de periode 2002-2005 werd meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in een doorgedreven facelift, met onder meer de bouw van een Plopsa Indoorhal (in samenwerking met Studio 100) en van de Ethias Arena.

De vzw Grenslandhallen kon van de exploitatie echter nooit een financieel succesverhaal maken. De miljoeneninvesteringen stonden niet in verhouding tot de slagkracht van de vzw om een rendabele uitbating te waarborgen. In het segment van de concerten was men ook niet opgewassen tegen de concurrentie van het Sportpaleis en de Lotto Arena. Voor een voldoende bezetting van de Ethias Arena (met een capaciteit van 20.000 personen) waren het bereik en het hinterland van Hasselt te klein.

Vanaf 2006-2007 kwam de rendabiliteit van de uitbating door de vzw Grenslandhallen onder steeds zwaardere druk te staan. De rekeningen doken in de rode cijfers (in 2010-2011 bedroeg het negatief resultaat 1,5 miljoen).

Zwaard van Damocles Een schuld van 10,8 miljoen euro hangt na al die tijd als een zwaard van Damocles boven de vzw en daarmee ook boven de stadskas. Daar komt dit voorjaar overigens nog eens 2 miljoen bij voor een met de nv Antwerps Sportpaleis afgesproken investering in de akoestiek van de Ethias Arena.

In Hasselt, dat via zijn stedelijke vzw eigenaar is en blijft van alle gebouwen op de Grenslandsite, rekent het stadsbestuur erop dat de exploitatieovername door de nv Antwerps Sportpaleis kan voorkomen dat de belastingbetaler voor de schuld moet worden aangesproken. Maar de vraag is of de Hasseltse rekening klopt.

De nv Antwerps Sportpaleis investeert 12 miljoen euro om de Ethias Arena en andere gebouwen op de Grenslandsite geschikter te maken voor een programmering (kleinere concerten, beurzen, party's en andere evenmenten) op maat van een provinciehoofdplaats als Hasselt. De nv Antwerps Sportpaleis zal ook een jaarlijkse exploitatievergoeding van 650.000 euro betalen. Maar via een verrekening van afschrijvingen en rentelasten neemt Hasselt finaal wel de helft van die nieuwe investeringen voor zijn rekening en valt de exploitatievergoeding in de praktijk ook aanzienlijk lager uit dan nog nodig voor de financiering van de schuldenlast. Raakt die financiering tijdens onderhandelingen dit jaar met Ethias Bank (en straks overnemer Optima) over een schuldherschikking niet rond, dan draait de Hasseltse belastingbetaler finaal toch op voor alle financiële avonturen op de Grenslandsite. (PAM)

Lees het volledige dossier deze week in Knack.

De komst van de nv Sportpaleis naar Hasselt bezegelt de kroniek van een aangekondigde exploitatieovername. Tot eind vorig jaar was de uitbating van de Grenslandsite een zaak van de stedelijke vzw Grenslandhallen (met daarin vertegenwoordigers van het stadsbestuur en Unizo). Op de Grenslandsite staan sinds 1983 twee grote beurshallen (de bouw ervan vergde toen 10 miljoen euro). En in de periode 2002-2005 werd meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in een doorgedreven facelift, met onder meer de bouw van een Plopsa Indoorhal (in samenwerking met Studio 100) en van de Ethias Arena. De vzw Grenslandhallen kon van de exploitatie echter nooit een financieel succesverhaal maken. De miljoeneninvesteringen stonden niet in verhouding tot de slagkracht van de vzw om een rendabele uitbating te waarborgen. In het segment van de concerten was men ook niet opgewassen tegen de concurrentie van het Sportpaleis en de Lotto Arena. Voor een voldoende bezetting van de Ethias Arena (met een capaciteit van 20.000 personen) waren het bereik en het hinterland van Hasselt te klein. Vanaf 2006-2007 kwam de rendabiliteit van de uitbating door de vzw Grenslandhallen onder steeds zwaardere druk te staan. De rekeningen doken in de rode cijfers (in 2010-2011 bedroeg het negatief resultaat 1,5 miljoen). Zwaard van Damocles Een schuld van 10,8 miljoen euro hangt na al die tijd als een zwaard van Damocles boven de vzw en daarmee ook boven de stadskas. Daar komt dit voorjaar overigens nog eens 2 miljoen bij voor een met de nv Antwerps Sportpaleis afgesproken investering in de akoestiek van de Ethias Arena. In Hasselt, dat via zijn stedelijke vzw eigenaar is en blijft van alle gebouwen op de Grenslandsite, rekent het stadsbestuur erop dat de exploitatieovername door de nv Antwerps Sportpaleis kan voorkomen dat de belastingbetaler voor de schuld moet worden aangesproken. Maar de vraag is of de Hasseltse rekening klopt. De nv Antwerps Sportpaleis investeert 12 miljoen euro om de Ethias Arena en andere gebouwen op de Grenslandsite geschikter te maken voor een programmering (kleinere concerten, beurzen, party's en andere evenmenten) op maat van een provinciehoofdplaats als Hasselt. De nv Antwerps Sportpaleis zal ook een jaarlijkse exploitatievergoeding van 650.000 euro betalen. Maar via een verrekening van afschrijvingen en rentelasten neemt Hasselt finaal wel de helft van die nieuwe investeringen voor zijn rekening en valt de exploitatievergoeding in de praktijk ook aanzienlijk lager uit dan nog nodig voor de financiering van de schuldenlast. Raakt die financiering tijdens onderhandelingen dit jaar met Ethias Bank (en straks overnemer Optima) over een schuldherschikking niet rond, dan draait de Hasseltse belastingbetaler finaal toch op voor alle financiële avonturen op de Grenslandsite. (PAM)