Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is zo afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid.

Meer inwoners moeten daarom via extra riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten en bestaande rioleringen moeten worden onderhouden en tijdig vervangen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft berekend hoeveel dat zou kosten.

Op basis van de huidige inkomsten kunnen de rioolbeheerders 1,5 à 3,3 miljard euro investeren. Bij dat maximumbedrag hebben ze geen geld meer voor de vervanging van het riolenstelsel na 2027. Maar zelfs dan is het niet genoeg voor alle nodige investeringen. Als Vlaanderen het rioleringsstelsel tegen 2027 up-to-date wil maken, is 2,7 miljard euro extra nodig.

"De oplossing ligt in een gecombineerde aanpak: zuinig omgaan met de schaarse middelen, nieuwe technieken toepassen bij renovaties en het noodzakelijke ambitieniveau correct inschatten", reageert Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is zo afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid. Meer inwoners moeten daarom via extra riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten en bestaande rioleringen moeten worden onderhouden en tijdig vervangen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft berekend hoeveel dat zou kosten. Op basis van de huidige inkomsten kunnen de rioolbeheerders 1,5 à 3,3 miljard euro investeren. Bij dat maximumbedrag hebben ze geen geld meer voor de vervanging van het riolenstelsel na 2027. Maar zelfs dan is het niet genoeg voor alle nodige investeringen. Als Vlaanderen het rioleringsstelsel tegen 2027 up-to-date wil maken, is 2,7 miljard euro extra nodig. "De oplossing ligt in een gecombineerde aanpak: zuinig omgaan met de schaarse middelen, nieuwe technieken toepassen bij renovaties en het noodzakelijke ambitieniveau correct inschatten", reageert Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).