Militairen kunnen nu al deelnemen aan lokale of provinciale verkiezingen, maar als ze verkozen zijn, kunnen ze in de praktijk meestal hun mandaat niet opnemen. Ze moeten immers voltijds en onbetaald politiek verlof nemen en dat is voor pakweg een gemeenteraadslid in een kleine gemeente niet haalbaar. Door de wetswijziging kunnen verkozen militairen nu hun job bij het leger combineren met een zitje in de gemeente- of provincieraad of schepen of burgemeester worden. "Elke burger heeft het recht om te stemmen en verkozen te worden. We staan op een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het was hoog tijd om een stap voorwaarts te zetten", zegt Karolien Grosemans (N-VA), een van de indieners van het voorstel. (Belga)

Militairen kunnen nu al deelnemen aan lokale of provinciale verkiezingen, maar als ze verkozen zijn, kunnen ze in de praktijk meestal hun mandaat niet opnemen. Ze moeten immers voltijds en onbetaald politiek verlof nemen en dat is voor pakweg een gemeenteraadslid in een kleine gemeente niet haalbaar. Door de wetswijziging kunnen verkozen militairen nu hun job bij het leger combineren met een zitje in de gemeente- of provincieraad of schepen of burgemeester worden. "Elke burger heeft het recht om te stemmen en verkozen te worden. We staan op een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het was hoog tijd om een stap voorwaarts te zetten", zegt Karolien Grosemans (N-VA), een van de indieners van het voorstel. (Belga)