De PS-minister moet wel besparen - nog eens zowat 50 miljoen euro dit jaar - maar het budget blijft een groeipad volgen. "In 2021 is het budget met zo'n 500 miljoen euro verhoogd, voor 2022 komt er nog eens zo'n 600 miljoen euro bij. We zitten dus al aan een budgetverhoging van goed 1 miljard euro", zegt ze. Dedonders ambitie is de defensie-inspanningen tegen 2030 verder op te trekken naar het gemiddelde van de Europese niet-nucleaire NAVO-landen, zoals in het regeerakkoord is bepaald. In dat groeibudget maakt Dedonder 150 miljoen euro vrij om de militairen voor het eerst in twintig jaar een loonsverhoging en hogere premies en toelages te geven. Ze neemt het woord "historisch" in de mond. De loonsverhoging betekent ook dat de pensioenen van militairen vanaf 2025 omhooggaan. "Ze krijgen vanaf volgend jaar een loonsverhoging, die in 2024 op kruissnelheid neerkomt op 300 tot ruim 500 euro netto meer per maand, afhankelijk van hun graad, anciënniteit en gezinssituatie", zegt Dedonder. "Daarnaast krijgen de militairen en ook de burgers in het leger vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 6 euro per dag. Voor de militairen is daarvoor 16,5 miljoen euro gebudgetteerd, voorde burgers bij het leger 2 miljoen." Het maaltijdchequedossier wacht nog op een definitieve goedkeuring van minister Petra De Sutter (Groen), bevoegd voor ambtenarenzaken. Er is over de hele legislatuur ook een budget van 1,5 miljard euro om de aanpassing van de militaire infrastructuur te versnellen. De luchtmachtbasissen moeten worden aangepast om de F-35-gevechtsvliegtuigen, die ons land heeft besteld bij Lockheed Martin, optimaal te kunnen inzetten. De minister bevestigt meteen dat gekozen is voor het type F-35 dat nucleair bewapend kan worden. Dedonder benadrukt dat de inspanningen die worden geleverd voor het verhogen van de lonen en het aanpassen van de infrastructuur niet ten koste zullen gaan van de operaties. (Belga)

De PS-minister moet wel besparen - nog eens zowat 50 miljoen euro dit jaar - maar het budget blijft een groeipad volgen. "In 2021 is het budget met zo'n 500 miljoen euro verhoogd, voor 2022 komt er nog eens zo'n 600 miljoen euro bij. We zitten dus al aan een budgetverhoging van goed 1 miljard euro", zegt ze. Dedonders ambitie is de defensie-inspanningen tegen 2030 verder op te trekken naar het gemiddelde van de Europese niet-nucleaire NAVO-landen, zoals in het regeerakkoord is bepaald. In dat groeibudget maakt Dedonder 150 miljoen euro vrij om de militairen voor het eerst in twintig jaar een loonsverhoging en hogere premies en toelages te geven. Ze neemt het woord "historisch" in de mond. De loonsverhoging betekent ook dat de pensioenen van militairen vanaf 2025 omhooggaan. "Ze krijgen vanaf volgend jaar een loonsverhoging, die in 2024 op kruissnelheid neerkomt op 300 tot ruim 500 euro netto meer per maand, afhankelijk van hun graad, anciënniteit en gezinssituatie", zegt Dedonder. "Daarnaast krijgen de militairen en ook de burgers in het leger vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 6 euro per dag. Voor de militairen is daarvoor 16,5 miljoen euro gebudgetteerd, voorde burgers bij het leger 2 miljoen." Het maaltijdchequedossier wacht nog op een definitieve goedkeuring van minister Petra De Sutter (Groen), bevoegd voor ambtenarenzaken. Er is over de hele legislatuur ook een budget van 1,5 miljard euro om de aanpassing van de militaire infrastructuur te versnellen. De luchtmachtbasissen moeten worden aangepast om de F-35-gevechtsvliegtuigen, die ons land heeft besteld bij Lockheed Martin, optimaal te kunnen inzetten. De minister bevestigt meteen dat gekozen is voor het type F-35 dat nucleair bewapend kan worden. Dedonder benadrukt dat de inspanningen die worden geleverd voor het verhogen van de lonen en het aanpassen van de infrastructuur niet ten koste zullen gaan van de operaties. (Belga)