Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 16 juni een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten. De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 juli 2020 tot 2 augustus 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. (Belga)

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 16 juni een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten. De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 juli 2020 tot 2 augustus 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. (Belga)