De Morgen berichtte vandaag dat tussen 2008 en 2012 1.938 Belgische militairen verbleven op Kandahar Airfield in Afghanistan. Het afval van de buitenlandse militairen werd in een uithoek van het kamp in open lucht verbrand. Duizenden Amerikaanse en honderden Nederlandse (oud-)militairen zijn ervan overtuigd dat die giftige rook hun lichaam heeft aangetast. "In 2010 zijn wij tussengekomen, op basis van een aantal klachten van militairen. De Belgische defensie heeft in april-mei 2011 een aantal metingen verricht", aldus Yves Huwart, secretaris-generaal van ACMP. Volgens dat onderzoek viel de luchtvervuiling in Kandahar binnen de grenzen. De bevindingen van dat rapport worden door milieu-epidemioloog Tim Nawrot en toxicoloog Jan Tytgat in de krant twijfelachtig genoemd. Huwart noemt het niet meer dan logisch om dat grondig te onderzoeken. Hij wijst erop dat er een aantal ademhalingsklachten waren. "Die zijn niet altijd eenduidig terug te brengen. Defensie kan echter perfect traceren welke militairen er actief waren. Zijn de gezondheidsklachten significant hoger bij militairen die er aan blootgesteld werden?", vraagt hij. Edwin Lauwereins van VSOA Defensie trekt de problematiek open. "Het probleem is dat er geen ruimte is voor sociaal overleg bij operaties." Voor het openen van een nieuw theater voor operaties, vraagt hij een risico-analyse mét opvolging. Lauwereins hoopt er ook op het wetsvoorstel Moerman-Lejeune van 30 oktober 2000, naar aanleiding van de Balkansyndroom, terug op het politieke toneel te krijgen. Dat wijzigt de bewijsvoering. "Defensie moet bewijzen dat ziekte/aandoening niet het gevolg is van een militaire operatie." (Belga)

De Morgen berichtte vandaag dat tussen 2008 en 2012 1.938 Belgische militairen verbleven op Kandahar Airfield in Afghanistan. Het afval van de buitenlandse militairen werd in een uithoek van het kamp in open lucht verbrand. Duizenden Amerikaanse en honderden Nederlandse (oud-)militairen zijn ervan overtuigd dat die giftige rook hun lichaam heeft aangetast. "In 2010 zijn wij tussengekomen, op basis van een aantal klachten van militairen. De Belgische defensie heeft in april-mei 2011 een aantal metingen verricht", aldus Yves Huwart, secretaris-generaal van ACMP. Volgens dat onderzoek viel de luchtvervuiling in Kandahar binnen de grenzen. De bevindingen van dat rapport worden door milieu-epidemioloog Tim Nawrot en toxicoloog Jan Tytgat in de krant twijfelachtig genoemd. Huwart noemt het niet meer dan logisch om dat grondig te onderzoeken. Hij wijst erop dat er een aantal ademhalingsklachten waren. "Die zijn niet altijd eenduidig terug te brengen. Defensie kan echter perfect traceren welke militairen er actief waren. Zijn de gezondheidsklachten significant hoger bij militairen die er aan blootgesteld werden?", vraagt hij. Edwin Lauwereins van VSOA Defensie trekt de problematiek open. "Het probleem is dat er geen ruimte is voor sociaal overleg bij operaties." Voor het openen van een nieuw theater voor operaties, vraagt hij een risico-analyse mét opvolging. Lauwereins hoopt er ook op het wetsvoorstel Moerman-Lejeune van 30 oktober 2000, naar aanleiding van de Balkansyndroom, terug op het politieke toneel te krijgen. Dat wijzigt de bewijsvoering. "Defensie moet bewijzen dat ziekte/aandoening niet het gevolg is van een militaire operatie." (Belga)