"Om in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen wordt het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek tegen 2030 omgevormd tot een medische hub die onder meer een crisis- en rampenbestrijdingshospitaal zal herbergen", staat in de tekst. "Dat nieuwe medische platform (Medical Hub) zal bijdragen tot de medische steun van de strijdkrachten tijdens operaties door de ontplooiing van medisch-verpleegkundige elementen die operationeel zijn opgeleid, zal expertise-, onderzoeks-, opleidings- en innovatiecapaciteiten ontwikkelen die nuttig zijn voor het functioneren van Defensie en de samenleving, zal de zorg voor patiënten optimaliseren, en zal het aanbod van civiele gezondheidszorg in zijn domein blijven integreren." De nieuwe infrastructuur zou ook plaats kunnen bieden aan civiele partners en zo de interactie vergemakkelijken. Ze kan ook dienen als logistiek centrum voor medisch materiaal, er kunnen bepaalde geneesmiddelen worden opgeslagen en het medisch labo - momenteel nog in Peutie - kan er ondergebracht worden. (Belga)

"Om in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen wordt het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek tegen 2030 omgevormd tot een medische hub die onder meer een crisis- en rampenbestrijdingshospitaal zal herbergen", staat in de tekst. "Dat nieuwe medische platform (Medical Hub) zal bijdragen tot de medische steun van de strijdkrachten tijdens operaties door de ontplooiing van medisch-verpleegkundige elementen die operationeel zijn opgeleid, zal expertise-, onderzoeks-, opleidings- en innovatiecapaciteiten ontwikkelen die nuttig zijn voor het functioneren van Defensie en de samenleving, zal de zorg voor patiënten optimaliseren, en zal het aanbod van civiele gezondheidszorg in zijn domein blijven integreren." De nieuwe infrastructuur zou ook plaats kunnen bieden aan civiele partners en zo de interactie vergemakkelijken. Ze kan ook dienen als logistiek centrum voor medisch materiaal, er kunnen bepaalde geneesmiddelen worden opgeslagen en het medisch labo - momenteel nog in Peutie - kan er ondergebracht worden. (Belga)