Luminus kreeg van alle adviesorganen een positieve toelichting. De Provinciale Milieuvergunningscommissie bracht een unaniem gunstig advies uit voor een vergunningstermijn van 20 jaar, mits het opleggen van de door de Afdeling Milieuvergunningen en de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen voorgestelde bijzondere voorwaarden. "Dat zijn technische voorwaarden die te maken hebben met het ontginningsgebied", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Vier windturbines zullen namelijk staan op een gebied waar aan zandontginning wordt gedaan." Tijdens het openbaar onderzoek werden drie bezwaren ingediend door natuurorganisaties. "Ik volg het positief advies van het college van burgemeester en schepenen, evenals het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "De bezwaren van de natuursector waren niet fundamenteel, daarom hebben we ze niet opgevolgd. Na de termijn van twintig jaar wordt het gebied trouwens opnieuw natuurgebied en dan gaan de windturbines ook weer weg." Het windturbinepark komt op het industrieterrein Maatheide in Lommel. Luminus moet eerst nog de bouwvergunning krijgen. Als die is goedgekeurd, moet het windturbinepark eind 2018 operationeel zijn. (Belga)

Luminus kreeg van alle adviesorganen een positieve toelichting. De Provinciale Milieuvergunningscommissie bracht een unaniem gunstig advies uit voor een vergunningstermijn van 20 jaar, mits het opleggen van de door de Afdeling Milieuvergunningen en de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen voorgestelde bijzondere voorwaarden. "Dat zijn technische voorwaarden die te maken hebben met het ontginningsgebied", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Vier windturbines zullen namelijk staan op een gebied waar aan zandontginning wordt gedaan." Tijdens het openbaar onderzoek werden drie bezwaren ingediend door natuurorganisaties. "Ik volg het positief advies van het college van burgemeester en schepenen, evenals het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "De bezwaren van de natuursector waren niet fundamenteel, daarom hebben we ze niet opgevolgd. Na de termijn van twintig jaar wordt het gebied trouwens opnieuw natuurgebied en dan gaan de windturbines ook weer weg." Het windturbinepark komt op het industrieterrein Maatheide in Lommel. Luminus moet eerst nog de bouwvergunning krijgen. Als die is goedgekeurd, moet het windturbinepark eind 2018 operationeel zijn. (Belga)