Door barstjes in het reactorvat liggen de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 sinds deze zomer stil. Beide centrales samen zijn goed voor 15 tot 20 procent van de Belgische elektriciteitsproductie. Staatssecretaris Melchior Wathelet en Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, hebben een winterplan uitgewerkt om de stroombevoorrading te verzekeren. Om te voorkomen dat het komt tot een stroompanne (black-out) of een tijdelijke afkoppeling van meer landelijke gebieden (brown-out), stellen de twee milieuorganisaties voor om de openbare verlichting tijdens de komende winter nooit op volle kracht te laten branden en ook tijdens de avondpiek te verminderen. "De periode tussen 17 en 22 uur is net de periode van het piekverbruik. Eén doorsnee straatlantaarn heeft algauw een vermogen van 100 Watt. Een stad als Sint-Niklaas dooft om 22.00 uur circa 2.500 straatlampen met een totaal vermogen van 2.500 kilowatt", schetsen BBL en ABLLO de problematiek. Het doven van de verlichting is slechts één van de mogelijke maatregelen die de piekvraag kunnen terugdringen. De milieubeweging vraagt om veel meer werk te maken van maatregelen om de energie- en piekvraag in alle sectoren (woningen, tertiaire sector en industrie) te verminderen, luidt het. (ANA)

Door barstjes in het reactorvat liggen de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 sinds deze zomer stil. Beide centrales samen zijn goed voor 15 tot 20 procent van de Belgische elektriciteitsproductie. Staatssecretaris Melchior Wathelet en Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, hebben een winterplan uitgewerkt om de stroombevoorrading te verzekeren. Om te voorkomen dat het komt tot een stroompanne (black-out) of een tijdelijke afkoppeling van meer landelijke gebieden (brown-out), stellen de twee milieuorganisaties voor om de openbare verlichting tijdens de komende winter nooit op volle kracht te laten branden en ook tijdens de avondpiek te verminderen. "De periode tussen 17 en 22 uur is net de periode van het piekverbruik. Eén doorsnee straatlantaarn heeft algauw een vermogen van 100 Watt. Een stad als Sint-Niklaas dooft om 22.00 uur circa 2.500 straatlampen met een totaal vermogen van 2.500 kilowatt", schetsen BBL en ABLLO de problematiek. Het doven van de verlichting is slechts één van de mogelijke maatregelen die de piekvraag kunnen terugdringen. De milieubeweging vraagt om veel meer werk te maken van maatregelen om de energie- en piekvraag in alle sectoren (woningen, tertiaire sector en industrie) te verminderen, luidt het. (ANA)