Dat berichten verschillende kranten woensdag. Volgens de administratie zou het MER eenzijdig zijn en te weinig oog hebben voor de (milieuvriendelijkere) alternatieven voor de verbreding.

Ook houdt het rapport geen rekening met de vragen die er in de loop van het onderzoek zijn bijgekomen, en is er geen antwoord gegeven op de op de opmerkingen die er na het ontwerprapport zijn gekomen.

Grote schepen
De bedoeling van de verbreding van het Schipdonkkanaal, dat loopt van Deinze tot in Zeebrugge, is om de Zeebrugse haven aan te sluiten op de Seine-Schelde-verbinding. Het huidige kanaal is niet bevaarbaar voor grote containerschepen.

Vooral de haven van Zeebrugge was heel erg vragende partij om beter bereikbaar te zijn vanuit de binnenwateren.

Milieu
Wim Van Gils van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert tevreden op de afkeuring. "Ik ben blij dat dde Vlaamse administratie teruggaat naar de doelstelling: het rapport moet de effecten op het milieu onderzoeken, niks anders.

"Verder worden de problemen aangehaald die wij van bij het begin op tafel hebben gelegd, onder meer dat er geen onderzoek is gebeurd naar de impact van de klimaatverandering." Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) reageerde nog niet.

Dood
Volgens Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open VLD) past het afgekeurde MER in "de kroniek van een aangekondigde dood". "Het project mist een draagvlak en er zijn redelijke argumenten tegen in te brengen, zegt hij.

Als alternatief stelt Tommelein voor de estuaire vaart - waarbij binnenschepen ook de kust afvaren - uit te breiden en de vaarintensiteit op het kanaal Gent-Oostende 's nachts te verhogen. Maar vooral de aanleg van een spoorweg langs de N49 lijkt Tommelein een beloftevolle piste.

Dat berichten verschillende kranten woensdag. Volgens de administratie zou het MER eenzijdig zijn en te weinig oog hebben voor de (milieuvriendelijkere) alternatieven voor de verbreding.Ook houdt het rapport geen rekening met de vragen die er in de loop van het onderzoek zijn bijgekomen, en is er geen antwoord gegeven op de op de opmerkingen die er na het ontwerprapport zijn gekomen.Grote schepenDe bedoeling van de verbreding van het Schipdonkkanaal, dat loopt van Deinze tot in Zeebrugge, is om de Zeebrugse haven aan te sluiten op de Seine-Schelde-verbinding. Het huidige kanaal is niet bevaarbaar voor grote containerschepen.Vooral de haven van Zeebrugge was heel erg vragende partij om beter bereikbaar te zijn vanuit de binnenwateren.MilieuWim Van Gils van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert tevreden op de afkeuring. "Ik ben blij dat dde Vlaamse administratie teruggaat naar de doelstelling: het rapport moet de effecten op het milieu onderzoeken, niks anders."Verder worden de problemen aangehaald die wij van bij het begin op tafel hebben gelegd, onder meer dat er geen onderzoek is gebeurd naar de impact van de klimaatverandering." Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) reageerde nog niet.DoodVolgens Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open VLD) past het afgekeurde MER in "de kroniek van een aangekondigde dood". "Het project mist een draagvlak en er zijn redelijke argumenten tegen in te brengen, zegt hij.Als alternatief stelt Tommelein voor de estuaire vaart - waarbij binnenschepen ook de kust afvaren - uit te breiden en de vaarintensiteit op het kanaal Gent-Oostende 's nachts te verhogen. Maar vooral de aanleg van een spoorweg langs de N49 lijkt Tommelein een beloftevolle piste.