Op de klimaattop in Parijs beloofde Europa om ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 40 procent lager ligt dan in 1990. Daarvoor wordt ten dele gerekend op het Europese systeem van handel in emissierechten. De sectoren in dat systeem - de industrie en de energiesector - krijgen afzonderlijke doelstellingen. Voor de sectoren die niet in dat systeem zitten, zoals transport, landbouw, de bouw- of afvalsector (samen goed voor 40 procent van de uitstoot) stelde de Europese Commissie voor om de uitstoot tegen 2030 met 30 procent te laten dalen (ten opzichte van 2005). Om dat globale doel te bereiken, zijn doelstellingen per lidstaat uitgewerkt. Die zijn berekend op basis van het bruto binnenlands product. Rijkere landen krijgen ambitieuzere doelstellingen dan armere. (Belga)

Op de klimaattop in Parijs beloofde Europa om ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 40 procent lager ligt dan in 1990. Daarvoor wordt ten dele gerekend op het Europese systeem van handel in emissierechten. De sectoren in dat systeem - de industrie en de energiesector - krijgen afzonderlijke doelstellingen. Voor de sectoren die niet in dat systeem zitten, zoals transport, landbouw, de bouw- of afvalsector (samen goed voor 40 procent van de uitstoot) stelde de Europese Commissie voor om de uitstoot tegen 2030 met 30 procent te laten dalen (ten opzichte van 2005). Om dat globale doel te bereiken, zijn doelstellingen per lidstaat uitgewerkt. Die zijn berekend op basis van het bruto binnenlands product. Rijkere landen krijgen ambitieuzere doelstellingen dan armere. (Belga)