"In de regio zijn heel wat braakliggende bedrijventerreinen te vinden die geschikt zijn voor de uitbreiding die transportbedrijf Essers voor ogen heeft", klinkt het. "Maar de regering besloot de piste niet te onderzoeken en duwt met haar beslissing van vandaag de kapping van een strikt beschermd bos door." De verenigingen wijzen er verder op dat een bindende afspraak, die de regering 2008 met Essers maakte (via een GRUP) om niet meer uit te breiden op die plek, met de voeten wordt getreden. "Ironisch genoeg vindt de uitbreiding plaats op de plek waar Essers nv natuurverbeterende maatregelen had moeten nemen, als randvoorwaarde voor haar eerdere uitbreiding. Dat is nooit gebeurd. Nu wordt de slechte leerling ook nog eens beloond." Intussen beraadt de milieubeweging zich over verdere juridische stappen om het Europees beschermde bos te redden. "Juristen, ruimtelijke planners, milieu-experts en zelfs de Europese Commissie zijn het erover eens dat de regering een procedure voerde die langs alle kanten rammelt. Daardoor staan de beloofde jobs op de helling." (Belga)

"In de regio zijn heel wat braakliggende bedrijventerreinen te vinden die geschikt zijn voor de uitbreiding die transportbedrijf Essers voor ogen heeft", klinkt het. "Maar de regering besloot de piste niet te onderzoeken en duwt met haar beslissing van vandaag de kapping van een strikt beschermd bos door." De verenigingen wijzen er verder op dat een bindende afspraak, die de regering 2008 met Essers maakte (via een GRUP) om niet meer uit te breiden op die plek, met de voeten wordt getreden. "Ironisch genoeg vindt de uitbreiding plaats op de plek waar Essers nv natuurverbeterende maatregelen had moeten nemen, als randvoorwaarde voor haar eerdere uitbreiding. Dat is nooit gebeurd. Nu wordt de slechte leerling ook nog eens beloond." Intussen beraadt de milieubeweging zich over verdere juridische stappen om het Europees beschermde bos te redden. "Juristen, ruimtelijke planners, milieu-experts en zelfs de Europese Commissie zijn het erover eens dat de regering een procedure voerde die langs alle kanten rammelt. Daardoor staan de beloofde jobs op de helling." (Belga)