In de waterstofstrategie wordt duidelijk gemaakt dat waterstof gereserveerd moet worden voor efficiënte toepassingen. "Waterstof heeft zijn plaats als feedstock in de chemische industrie, op lange termijn voor lucht- en scheepvaart op lange afstand, en eventueel voor elektriciteitsproductie. Maar om woningen te verwarmen of voertuigen aan te drijven, zal elektriciteit altijd efficiënter zijn dan waterstof", zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace. Ook stelt de strategie terecht dat waterstof "groen" moet zijn, en dus met hernieuwbare energie gemaakt moet worden. "Daarvoor is een Europese certificering vereist en België moet daarin een voortrekkersrol spelen", aldus de organisaties. "Bovenal moet erover gewaakt worden dat de waterstofstrategie geen vrijgeleide wordt voor de uitbouw van fossiele infrastructuur met CCS (carbon capture & storage), waar zogeheten 'blauwe' maar nog steeds fossiele waterstof geproduceerd wordt." Dat het gros van de hernieuwbare waterstof afkomstig is van buiten België, "creëert bovendien grote kansen voor de offshore-industrie waarin ons land nu al sterk is", klinkt het. Ook is het positief dat de federale strategie focust op gecentraliseerde infrastructuurprojecten, die gericht zijn op het industriële gebruik van waterstof. "Bestaande leidingen moeten zoveel mogelijk omgevormd worden tot waterstofleidingen. De gasinfrastructuur in ons land is vandaag immers al zeer sterk ontwikkeld, en er zal almaar minder capaciteit nodig zijn als gevolg van de elektrificatie van verwarming", aldus de organisaties. De federale waterstofstrategie is een stevige aanzet, maar belangrijke hefbomen liggen bij de gewesten. Zij moeten programma's uitrollen om gezinnen "van het gas af te helpen". "De gassector geeft vandaag nog premies voor gasketels om zo het eigen gasnet bestaansrecht te geven", zegt Erwin Cornelis van Bond Beter Leefmilieu. "Toch moeten we van het gas af voor wegtransport en verwarming, ook als dat gas hernieuwbare waterstof is. We roepen Vlaanderen dan ook op om haar Vlaamse waterstofstrategie in lijn te brengen met de federale, en de inzet van waterstof voor transport en verwarming van gebouwen te herzien." (Belga)

In de waterstofstrategie wordt duidelijk gemaakt dat waterstof gereserveerd moet worden voor efficiënte toepassingen. "Waterstof heeft zijn plaats als feedstock in de chemische industrie, op lange termijn voor lucht- en scheepvaart op lange afstand, en eventueel voor elektriciteitsproductie. Maar om woningen te verwarmen of voertuigen aan te drijven, zal elektriciteit altijd efficiënter zijn dan waterstof", zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace. Ook stelt de strategie terecht dat waterstof "groen" moet zijn, en dus met hernieuwbare energie gemaakt moet worden. "Daarvoor is een Europese certificering vereist en België moet daarin een voortrekkersrol spelen", aldus de organisaties. "Bovenal moet erover gewaakt worden dat de waterstofstrategie geen vrijgeleide wordt voor de uitbouw van fossiele infrastructuur met CCS (carbon capture & storage), waar zogeheten 'blauwe' maar nog steeds fossiele waterstof geproduceerd wordt." Dat het gros van de hernieuwbare waterstof afkomstig is van buiten België, "creëert bovendien grote kansen voor de offshore-industrie waarin ons land nu al sterk is", klinkt het. Ook is het positief dat de federale strategie focust op gecentraliseerde infrastructuurprojecten, die gericht zijn op het industriële gebruik van waterstof. "Bestaande leidingen moeten zoveel mogelijk omgevormd worden tot waterstofleidingen. De gasinfrastructuur in ons land is vandaag immers al zeer sterk ontwikkeld, en er zal almaar minder capaciteit nodig zijn als gevolg van de elektrificatie van verwarming", aldus de organisaties. De federale waterstofstrategie is een stevige aanzet, maar belangrijke hefbomen liggen bij de gewesten. Zij moeten programma's uitrollen om gezinnen "van het gas af te helpen". "De gassector geeft vandaag nog premies voor gasketels om zo het eigen gasnet bestaansrecht te geven", zegt Erwin Cornelis van Bond Beter Leefmilieu. "Toch moeten we van het gas af voor wegtransport en verwarming, ook als dat gas hernieuwbare waterstof is. We roepen Vlaanderen dan ook op om haar Vlaamse waterstofstrategie in lijn te brengen met de federale, en de inzet van waterstof voor transport en verwarming van gebouwen te herzien." (Belga)