Schauvliege staat met deze beslissing lijnrecht tegenover het advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie, het standpunt van de provincie en tientallen gemeente- en stadsbesturen, brengen de organisaties in herinnering. "Bovendien druist Uplace ook in tegen de hogere Vlaamse klimaatambitie die Schauvliege onlangs aankondigde." Volgens de drie is de minister gezwicht onder de druk van een grote vastgoedontwikkelaar. "Met Uplace zetten we een stap achteruit: meer verkeer, langere files, meer luchtvervuiling en meer lawaai. Als de minister de fileproblemen op de Ring serieus nam, dan had ze de milieuvergunning geweigerd." Greenpeace, BBL en BRAL laten er geen twijfel over bestaan dat ze de beslissing aanvechten. "Schauvliege ontloopt haar verantwoordelijkheid als Milieuminister." (KWO)

Schauvliege staat met deze beslissing lijnrecht tegenover het advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie, het standpunt van de provincie en tientallen gemeente- en stadsbesturen, brengen de organisaties in herinnering. "Bovendien druist Uplace ook in tegen de hogere Vlaamse klimaatambitie die Schauvliege onlangs aankondigde." Volgens de drie is de minister gezwicht onder de druk van een grote vastgoedontwikkelaar. "Met Uplace zetten we een stap achteruit: meer verkeer, langere files, meer luchtvervuiling en meer lawaai. Als de minister de fileproblemen op de Ring serieus nam, dan had ze de milieuvergunning geweigerd." Greenpeace, BBL en BRAL laten er geen twijfel over bestaan dat ze de beslissing aanvechten. "Schauvliege ontloopt haar verantwoordelijkheid als Milieuminister." (KWO)