'Indien bepaalde landen niet akkoord zijn, dan doe ik een laatste oproep aan hen om hun standpunt te herzien. Het is in het belang van Europa, van alle lidstaten en van alle andere landen die betrokken zijn bij migratie', zo verklaarde eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos tijdens een persconferentie over het Europese migratiebeleid.

Avramopoulos werd er gevraagd of de mogelijke val van de Belgische regering niet aantoont dat er iets fout is met het migratiepact. 'Ik ga me onthouden van opmerkingen over binnenlandse politiek,' antwoordde de Griekse conservatief, 'maar als u me vraagt of er al dan niet iets fout is aan het pact, dan koppel ik terug naar u met de vraag of er misschien iets fout is in de wijze waarop sommige politieke partijen het pact lezen en begrijpen.'

Avramopoulos betreurt niet enkel dat een aantal lidstaten het pact niet wil steunen, maar ook 'dat hun reacties zo laat kwamen'. In België verwijten de regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V hun coalitiepartner N-VA dat de partij pas onlangs haar categorieke verzet tegen het pact heeft duidelijk gemaakt. De eurocommissaris beklemtoonde nogmaals dat het pact 'een geheel van voorzieningen' omvat 'die niet tot doel hebben om de migratiestromen uit te breiden, zoals sommigen graag doen voorkomen, maar om de illegale migratiestromen te bestrijden en te verminderen'.

'Indien bepaalde landen niet akkoord zijn, dan doe ik een laatste oproep aan hen om hun standpunt te herzien. Het is in het belang van Europa, van alle lidstaten en van alle andere landen die betrokken zijn bij migratie', zo verklaarde eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos tijdens een persconferentie over het Europese migratiebeleid. Avramopoulos werd er gevraagd of de mogelijke val van de Belgische regering niet aantoont dat er iets fout is met het migratiepact. 'Ik ga me onthouden van opmerkingen over binnenlandse politiek,' antwoordde de Griekse conservatief, 'maar als u me vraagt of er al dan niet iets fout is aan het pact, dan koppel ik terug naar u met de vraag of er misschien iets fout is in de wijze waarop sommige politieke partijen het pact lezen en begrijpen.' Avramopoulos betreurt niet enkel dat een aantal lidstaten het pact niet wil steunen, maar ook 'dat hun reacties zo laat kwamen'. In België verwijten de regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V hun coalitiepartner N-VA dat de partij pas onlangs haar categorieke verzet tegen het pact heeft duidelijk gemaakt. De eurocommissaris beklemtoonde nogmaals dat het pact 'een geheel van voorzieningen' omvat 'die niet tot doel hebben om de migratiestromen uit te breiden, zoals sommigen graag doen voorkomen, maar om de illegale migratiestromen te bestrijden en te verminderen'.