"In de tijd van Daens verdienden rijke mensen en ondernemers hun hemel door bij te dragen aan goede werken om de sukkelaars te helpen. Met dat geld werden gaarkeukens georganiseerd om arme mensen eten te geven", zegt Vogels. "Met deze liefdadigheid werd trouwens niet alleen een plaats in het hiernamaals verdiend, het was in die tijd ook hét excuus om lonen niet te verhogen. Of is het ook vandaag de bedoeling om met Volvo te onderhandelen over lagere lonen in ruil voor een bijdrage van het bedrijf aan het armoedefonds?" "Het is de Vlaamse regering zelf die verantwoordelijk is voor het vrijmaken van financiële middelen om de stijgende kinderarmoede een halt aan te roepen", gaat Vogels verder. "Het is een kerntaak en het moet een absolute prioriteit zijn van deze Vlaamse regering om te zorgen voor betaalbare huisvesting, betaalbare energie en kosteloos onderwijs voor kinderen in armoede", zegt de groene ex-minister. "Waar was de minister van armoedebestrijding trouwens toen haar collega Smet vorige week weigerde om te laat aangevraagde studiebeurzen toe te kennen aan gezinnen in armoede?", vraagt Vogels zich af. (Belga)

"In de tijd van Daens verdienden rijke mensen en ondernemers hun hemel door bij te dragen aan goede werken om de sukkelaars te helpen. Met dat geld werden gaarkeukens georganiseerd om arme mensen eten te geven", zegt Vogels. "Met deze liefdadigheid werd trouwens niet alleen een plaats in het hiernamaals verdiend, het was in die tijd ook hét excuus om lonen niet te verhogen. Of is het ook vandaag de bedoeling om met Volvo te onderhandelen over lagere lonen in ruil voor een bijdrage van het bedrijf aan het armoedefonds?" "Het is de Vlaamse regering zelf die verantwoordelijk is voor het vrijmaken van financiële middelen om de stijgende kinderarmoede een halt aan te roepen", gaat Vogels verder. "Het is een kerntaak en het moet een absolute prioriteit zijn van deze Vlaamse regering om te zorgen voor betaalbare huisvesting, betaalbare energie en kosteloos onderwijs voor kinderen in armoede", zegt de groene ex-minister. "Waar was de minister van armoedebestrijding trouwens toen haar collega Smet vorige week weigerde om te laat aangevraagde studiebeurzen toe te kennen aan gezinnen in armoede?", vraagt Vogels zich af. (Belga)