Parlementsleden Mieke Vogels (Groen), Karim Van Overmeire (N-VA), Jos De Meyer (CD&V) en minister Jo Vandeurzen worden gehuldigd omdat ze 20 jaar op de parlementaire teller hebben, Dirk Van Mechelen (Open VLD) 25 jaar en Eric Van Rompuy (CD&V) zelfs 30.

Parlementsvoorzitter Jan Peumans sprak voor elk van de zes jubilarissen een lofrede uit. In tijden waarin een parlementair mandaat gemiddeld 8 à 9 jaar duurt, vormen de zes volgens Peumans stilaan een uitzondering. De zes jubilarissen kregen elk een ereteken en mochten nadien een dankwoord uitspreken.

'I did it my way' (Eric Van Rompuy)

In dat dankwoord verwees CD&V'er Eric Van Rompuy naar de toegenomen Vlaamse autonomie. "Toen ik begon, bedroeg de Vlaamse begroting nog 2 miljard euro, nu is dat 27 miljard euro en na de zesde staatshervorming zal dat 40 miljard euro zijn. Dat is een vertwintigvoudiging op 30 jaar tijd". Zonder de partij bij naam te noemen, hekelde hij nadien de N-VA door te stellen dat sommige partijen niet meer geloven in een staatshervorming via communautair overleg.

Van Rompuy zei ook dat niet "splitsen" zijn motto is, maar wel "nooit versagen", waarna hij nog de woorden van Frank Sinatra herhaalde: "I did it my way".

'Vandaag ben je een held en morgen lig je onder vuur' (Jo Vandeurzen)

CD&V-minister Vandeurzen wees in zijn dankwoord onder meer op de snelle veranderingen in de Wetstraat. "Vandaag ben je een held en morgen lig je onder vuur en andersom", klonk het. De CD&V-minister gaf de parlementsleden ook een goede raad mee: "Durf keuzes maken en heb de moed ze te verdedigen".

'Kijk eens op van uw iPhone en kijk eens verder dan de 140 tekens op Twitter' (Mieke Vogels)

Ook het dankwoord van Mieke Vogels, dat veel weg had van een soort afscheidsspeech, bevatte goede raad aan het adres van jongere collega's : "Kijk eens op van uw iPhone en kijk eens verder dan de 140 tekens op Twitter. Laat u beroeren door onrecht, verzet u tegen de verharding van de samenleving en durf solidariteit tonen".

'Subtiel duwtje in de rug richting uitgang' (Karim Van Overmeire) Karim Van Overmeire heeft naar eigen zeggen even getwijfeld of hij de huldiging zou aanvaarden. "Het blijft toch altijd een subtiel duwtje in de rug richting uitgang", zei de ex-Vlaams Belanger. En hoewel het Vlaams Parlement volgens Van Overmeire al een hele weg heeft afgelegd, zal hij naar eigen zeggen "blijven trekken en duwen tot het Vlaams Parlement de nationale assemblee van Vlaanderen is".

'Niet meer veranderen' (Jos De Meyer)

CD&V'er Jos De Meyer blikt terug op het parcours dat hij als parlementslid heeft afgelegd in de Vlaamse assemblee. De Meyer werd door Peumans geprezen als een harde werker en dossiervreter, geen tafelspringer. Een stijl die De Meyer naar eigen zeggen ook niet meer zal veranderen.

'Opletten met bepaalde evoluties in de media' (Dirk Van Mechelen)
Open VLD'er Dirk Van Mechelen schetste in zijn dankwoord de grote evolutie van zowel politiek als media de voorbije 25 jaar. "Wij kregen als beginnend parlementslid de raad om het eerste jaar van ons mandaat te zwijgen in de plenaire vergaderingen en ook de camera's waren nog niet welkom in de plenaire vergaderingen. Nu kunnen we ons de plenaires niet meer voorstellen zonder Villa Politica en zijn commissiezittingen live te volgen via het internet".

Volgens Van Mechelen hebben de media de transparantie van de politiek wel vergroot, maar moet tegelijk opgelet worden met een aantal evoluties. "We moeten er bijvoorbeeld over waken dat ons parlementaire werk door diezelfde media niet herleid wordt tot tabelletjes en statistieken over het aantal tussenkomsten zonder dat er gekeken wordt naar de inhoud van die tussenkomsten".

Ook Vlaams Belang-leden Joris Van Hauthem (20 jaar), Marijke Dillen (20 jaar) en Filip Dewinter (25 jaar) kwamen in aanmerking voor de huldiging, maar zij weigerden. Volgens fractieleider Van Hauthem zou het "hypocriet" geweest zijn een huldiging te aanvaarden terwijl zijn partij jarenlang door andere partijen onder meer via het cordon sanitaire werd "gediaboliseerd". (Belga/TE)

Parlementsleden Mieke Vogels (Groen), Karim Van Overmeire (N-VA), Jos De Meyer (CD&V) en minister Jo Vandeurzen worden gehuldigd omdat ze 20 jaar op de parlementaire teller hebben, Dirk Van Mechelen (Open VLD) 25 jaar en Eric Van Rompuy (CD&V) zelfs 30. Parlementsvoorzitter Jan Peumans sprak voor elk van de zes jubilarissen een lofrede uit. In tijden waarin een parlementair mandaat gemiddeld 8 à 9 jaar duurt, vormen de zes volgens Peumans stilaan een uitzondering. De zes jubilarissen kregen elk een ereteken en mochten nadien een dankwoord uitspreken. 'I did it my way' (Eric Van Rompuy) In dat dankwoord verwees CD&V'er Eric Van Rompuy naar de toegenomen Vlaamse autonomie. "Toen ik begon, bedroeg de Vlaamse begroting nog 2 miljard euro, nu is dat 27 miljard euro en na de zesde staatshervorming zal dat 40 miljard euro zijn. Dat is een vertwintigvoudiging op 30 jaar tijd". Zonder de partij bij naam te noemen, hekelde hij nadien de N-VA door te stellen dat sommige partijen niet meer geloven in een staatshervorming via communautair overleg. Van Rompuy zei ook dat niet "splitsen" zijn motto is, maar wel "nooit versagen", waarna hij nog de woorden van Frank Sinatra herhaalde: "I did it my way". 'Vandaag ben je een held en morgen lig je onder vuur' (Jo Vandeurzen) CD&V-minister Vandeurzen wees in zijn dankwoord onder meer op de snelle veranderingen in de Wetstraat. "Vandaag ben je een held en morgen lig je onder vuur en andersom", klonk het. De CD&V-minister gaf de parlementsleden ook een goede raad mee: "Durf keuzes maken en heb de moed ze te verdedigen". 'Kijk eens op van uw iPhone en kijk eens verder dan de 140 tekens op Twitter' (Mieke Vogels) Ook het dankwoord van Mieke Vogels, dat veel weg had van een soort afscheidsspeech, bevatte goede raad aan het adres van jongere collega's : "Kijk eens op van uw iPhone en kijk eens verder dan de 140 tekens op Twitter. Laat u beroeren door onrecht, verzet u tegen de verharding van de samenleving en durf solidariteit tonen". 'Subtiel duwtje in de rug richting uitgang' (Karim Van Overmeire) Karim Van Overmeire heeft naar eigen zeggen even getwijfeld of hij de huldiging zou aanvaarden. "Het blijft toch altijd een subtiel duwtje in de rug richting uitgang", zei de ex-Vlaams Belanger. En hoewel het Vlaams Parlement volgens Van Overmeire al een hele weg heeft afgelegd, zal hij naar eigen zeggen "blijven trekken en duwen tot het Vlaams Parlement de nationale assemblee van Vlaanderen is". 'Niet meer veranderen' (Jos De Meyer) CD&V'er Jos De Meyer blikt terug op het parcours dat hij als parlementslid heeft afgelegd in de Vlaamse assemblee. De Meyer werd door Peumans geprezen als een harde werker en dossiervreter, geen tafelspringer. Een stijl die De Meyer naar eigen zeggen ook niet meer zal veranderen. 'Opletten met bepaalde evoluties in de media' (Dirk Van Mechelen) Open VLD'er Dirk Van Mechelen schetste in zijn dankwoord de grote evolutie van zowel politiek als media de voorbije 25 jaar. "Wij kregen als beginnend parlementslid de raad om het eerste jaar van ons mandaat te zwijgen in de plenaire vergaderingen en ook de camera's waren nog niet welkom in de plenaire vergaderingen. Nu kunnen we ons de plenaires niet meer voorstellen zonder Villa Politica en zijn commissiezittingen live te volgen via het internet". Volgens Van Mechelen hebben de media de transparantie van de politiek wel vergroot, maar moet tegelijk opgelet worden met een aantal evoluties. "We moeten er bijvoorbeeld over waken dat ons parlementaire werk door diezelfde media niet herleid wordt tot tabelletjes en statistieken over het aantal tussenkomsten zonder dat er gekeken wordt naar de inhoud van die tussenkomsten". Ook Vlaams Belang-leden Joris Van Hauthem (20 jaar), Marijke Dillen (20 jaar) en Filip Dewinter (25 jaar) kwamen in aanmerking voor de huldiging, maar zij weigerden. Volgens fractieleider Van Hauthem zou het "hypocriet" geweest zijn een huldiging te aanvaarden terwijl zijn partij jarenlang door andere partijen onder meer via het cordon sanitaire werd "gediaboliseerd". (Belga/TE)