"Er was duidelijk weinig geld, maar van wat er beschikbaar was gaat er toch een groot deel naar onderwijs", zegt Van Hecke aan Belga. "Verder is het positief dat men lijkt in te zien dat er ook structurele oplossingen nodig zijn, met name voor de wachtlijsten. Daar is natuurlijk veel meer geld voor nodig, op termijn ruim een miljard euro, maar dit is alvast een eerste stap." Over de verdeling van de extra middelen voor onderwijs wilde Van Hecke weinig kwijt. "Ik kan enkel zeggen dat het goed is dat het meeste geld naar de steden en gemeenten gaat waar de nood het hoogst is, want elk kind verdient in september een plaats." (COR 360)

"Er was duidelijk weinig geld, maar van wat er beschikbaar was gaat er toch een groot deel naar onderwijs", zegt Van Hecke aan Belga. "Verder is het positief dat men lijkt in te zien dat er ook structurele oplossingen nodig zijn, met name voor de wachtlijsten. Daar is natuurlijk veel meer geld voor nodig, op termijn ruim een miljard euro, maar dit is alvast een eerste stap." Over de verdeling van de extra middelen voor onderwijs wilde Van Hecke weinig kwijt. "Ik kan enkel zeggen dat het goed is dat het meeste geld naar de steden en gemeenten gaat waar de nood het hoogst is, want elk kind verdient in september een plaats." (COR 360)