'Om structurele overbewoning, uithuiszetting, opzegvergoedingen of onnodige asielaanvragen te voorkomen, is er nood aan een interfederale coördinatie rond huisvesting voor erkende vluchtelingen en hun herenigde gezinnen', stellen de organisaties als een van de aanbevelingen in hun nota. Ze vragen dat onze toekomstige beleidsmakers inspiratie halen uit het Nederlandse model en 'gemeenten in alle drie gewesten verantwoordelijk stellen om woningen voor deze doelgroep te voorzien'. In afwachting van deze interfederale aanpak kan Vlaanderen al het merendeel van deze problematiek in het Vlaams Gewest verhelpen 'door doorgangswoningen voor gezinshereniging te financieren en te laten beheren door de gemeentelijke OCMW's', heet het.

Hoewel vorige federale regeringen een prioriteit maakten van het optrekken van de laagste inkomens in hun regeerakkoord, werd dit nauwelijks gerealiseerd, zo wordt vastgesteld. Het leefloon ligt daardoor nog steeds ver onder de Europese armoededrempel van 1.139 euro voor een alleenstaande en 2.392 euro voor een gezin. 'Om stijgende huurprijzen betaalbaar te maken, dient het leefloon minstens deze armoededrempel te overstijgen', schrijven Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De organisaties bevelen ook aan om een federaal fonds op te richten 'dat leningen geeft aan vluchtelingen en subsidiair beschermden die de kosten niet kunnen dragen'. Naast een algemeen tekort aan sociale huisvesting is een aanbod voor zeer grote gezinnen op de sociale huisvestingsmarkt nog kleiner. Daarom dient dit aanbod in élke gemeente te worden verhoogd, is een andere conclusie in de beleidsnota. Ook moet werk worden gemaakt van een 'gecentraliseerd inschrijvingssysteem', 'zodat deze gezinnen niet langer in meerdere gemeentes dezelfde inschrijvingsprocedure moeten herhalen om hun kansen te vergroten.' f

'Om structurele overbewoning, uithuiszetting, opzegvergoedingen of onnodige asielaanvragen te voorkomen, is er nood aan een interfederale coördinatie rond huisvesting voor erkende vluchtelingen en hun herenigde gezinnen', stellen de organisaties als een van de aanbevelingen in hun nota. Ze vragen dat onze toekomstige beleidsmakers inspiratie halen uit het Nederlandse model en 'gemeenten in alle drie gewesten verantwoordelijk stellen om woningen voor deze doelgroep te voorzien'. In afwachting van deze interfederale aanpak kan Vlaanderen al het merendeel van deze problematiek in het Vlaams Gewest verhelpen 'door doorgangswoningen voor gezinshereniging te financieren en te laten beheren door de gemeentelijke OCMW's', heet het. Hoewel vorige federale regeringen een prioriteit maakten van het optrekken van de laagste inkomens in hun regeerakkoord, werd dit nauwelijks gerealiseerd, zo wordt vastgesteld. Het leefloon ligt daardoor nog steeds ver onder de Europese armoededrempel van 1.139 euro voor een alleenstaande en 2.392 euro voor een gezin. 'Om stijgende huurprijzen betaalbaar te maken, dient het leefloon minstens deze armoededrempel te overstijgen', schrijven Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De organisaties bevelen ook aan om een federaal fonds op te richten 'dat leningen geeft aan vluchtelingen en subsidiair beschermden die de kosten niet kunnen dragen'. Naast een algemeen tekort aan sociale huisvesting is een aanbod voor zeer grote gezinnen op de sociale huisvestingsmarkt nog kleiner. Daarom dient dit aanbod in élke gemeente te worden verhoogd, is een andere conclusie in de beleidsnota. Ook moet werk worden gemaakt van een 'gecentraliseerd inschrijvingssysteem', 'zodat deze gezinnen niet langer in meerdere gemeentes dezelfde inschrijvingsprocedure moeten herhalen om hun kansen te vergroten.' f