"We stellen ons vragen bij de roep van lokale bestuurders om het verlagen van de leeftijdsgrens van 16 naar 14 jaar en zelfs 12 jaar voor zogenaamde 'overlastplegers'", aldus Pascal Debruyne (UGent) namens de coalitie. "We stellen ons vragen bij het gebrek aan democratisch debat over de definitie van overlast, en over de ongelijke toepassing naargelang klasse en etnische afkomst. We stellen ons vragen bij de selectieve toepassing in specifieke buurten. En bovenal maken we ons zorgen bij de meer fundamentele aantasting van basisprincipes van de rechtstaat." De coalitie wijst er onder meer nog op dat ook het sociaal werk "toenemend in dit keurslijf wordt gedwongen, wat zijn principes van vertrouwelijkheid en zijn signaalfunctie verstoort". De ondertekenaars roepen lokale besturen op om het pad van de GAS te verlaten. "Hoe kun je jongeren en kwetsbare groepen responsabiliseren met een strafbeleid als pedagogische hefboom, maar doofstom blijven voor hun rechten", klinkt het. Met vier concrete oproepen vraagt de coalitie om de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad au serieux te nemen in het debat over de leeftijdsgrensverlaging, het politieke debat over integrale veiligheid in een breder kader dan de lokale setting te voeren, een open en permanente dialoog tussen alle lokale actoren en de oorzaken aanpakken door armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. (MVL)

"We stellen ons vragen bij de roep van lokale bestuurders om het verlagen van de leeftijdsgrens van 16 naar 14 jaar en zelfs 12 jaar voor zogenaamde 'overlastplegers'", aldus Pascal Debruyne (UGent) namens de coalitie. "We stellen ons vragen bij het gebrek aan democratisch debat over de definitie van overlast, en over de ongelijke toepassing naargelang klasse en etnische afkomst. We stellen ons vragen bij de selectieve toepassing in specifieke buurten. En bovenal maken we ons zorgen bij de meer fundamentele aantasting van basisprincipes van de rechtstaat." De coalitie wijst er onder meer nog op dat ook het sociaal werk "toenemend in dit keurslijf wordt gedwongen, wat zijn principes van vertrouwelijkheid en zijn signaalfunctie verstoort". De ondertekenaars roepen lokale besturen op om het pad van de GAS te verlaten. "Hoe kun je jongeren en kwetsbare groepen responsabiliseren met een strafbeleid als pedagogische hefboom, maar doofstom blijven voor hun rechten", klinkt het. Met vier concrete oproepen vraagt de coalitie om de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad au serieux te nemen in het debat over de leeftijdsgrensverlaging, het politieke debat over integrale veiligheid in een breder kader dan de lokale setting te voeren, een open en permanente dialoog tussen alle lokale actoren en de oorzaken aanpakken door armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. (MVL)