In Roemenië ligt het wettelijke minimumloon, wat in de kleding- en textielsector het gangbare loon is, op 250 euro netto per maand voor een voltijdse arbeidskracht. De door de Europese Unie bepaalde armoedegrens ligt er op 345 euro per maand voor een gezin. Het minimumloon ligt er vier keer lager dan wat beschouwd wordt als een leefbaar loon - wat ongeveer dezelfde verhouding is als in Bangladesh. ACV-CSC Metea en WSM zetten daarom hun pleidooi voor de invoering in België van een 'ketenzorgwet' kracht bij. Die zou bedrijven verplichten om de risico's op schendingen van mensenrechten in hun keten te kennen en te voorkomen. "Ondanks alle beloftes is er geen structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden in de ketens van westerse - inclusief Belgische - bedrijven", zegt Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne bij WSM. "Het wordt tijd dat de Belgische overheid een wettelijk kader creëert. De overheid heeft té lang ingezet op vrijwillige initiatieven, maar die volstaan duidelijk niet." Terwijl Frankrijk al zo'n wet heeft en in andere Europese landen een publiek debat loopt, blijft het in België stil, luidt het. Seyntex en Sioen worden door ACV-CSC Metea en WSM uitgenodigd om een dialoog met hen op te starten om te bekijken hoe zij aan 'ketenzorg' kunnen doen. (Belga)

In Roemenië ligt het wettelijke minimumloon, wat in de kleding- en textielsector het gangbare loon is, op 250 euro netto per maand voor een voltijdse arbeidskracht. De door de Europese Unie bepaalde armoedegrens ligt er op 345 euro per maand voor een gezin. Het minimumloon ligt er vier keer lager dan wat beschouwd wordt als een leefbaar loon - wat ongeveer dezelfde verhouding is als in Bangladesh. ACV-CSC Metea en WSM zetten daarom hun pleidooi voor de invoering in België van een 'ketenzorgwet' kracht bij. Die zou bedrijven verplichten om de risico's op schendingen van mensenrechten in hun keten te kennen en te voorkomen. "Ondanks alle beloftes is er geen structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden in de ketens van westerse - inclusief Belgische - bedrijven", zegt Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne bij WSM. "Het wordt tijd dat de Belgische overheid een wettelijk kader creëert. De overheid heeft té lang ingezet op vrijwillige initiatieven, maar die volstaan duidelijk niet." Terwijl Frankrijk al zo'n wet heeft en in andere Europese landen een publiek debat loopt, blijft het in België stil, luidt het. Seyntex en Sioen worden door ACV-CSC Metea en WSM uitgenodigd om een dialoog met hen op te starten om te bekijken hoe zij aan 'ketenzorg' kunnen doen. (Belga)