"De rechters hebben eerder al geoordeeld dat de 'feiten' die Pano voor waar uitzendt, volstrekt onwaar zijn. Waarom de journalisten van Pano verzwijgen dat de gemeente Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen is onbegrijpelijk", oordeelt de badstad, die vooral ontzet is over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging. Nochtans heeft de oppositie in Middelkerke, vooral bij monde van Jean-Marie Dedecker daar al enkele keren naar verwezen. Er loopt ook een strafrechtelijk dossier na huiszoekingen op het stadhuis dit voorjaar, maar tot op heden zijn er nog geen inbreuken bekend gemaakt. "De reportage van Pano wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). "Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke, ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus beroep hebben gedaan. Dat het programma door dergelijke fouten ontsierd wordt, is alleen maar te verklaren door de ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker", beweert de burgemeester. "Jean-Marie Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier." Middelkerke weerlegde gisteren ook al de uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester die opriep om van voor af aan te beginnen met het dossier. (Belga)

"De rechters hebben eerder al geoordeeld dat de 'feiten' die Pano voor waar uitzendt, volstrekt onwaar zijn. Waarom de journalisten van Pano verzwijgen dat de gemeente Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen is onbegrijpelijk", oordeelt de badstad, die vooral ontzet is over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging. Nochtans heeft de oppositie in Middelkerke, vooral bij monde van Jean-Marie Dedecker daar al enkele keren naar verwezen. Er loopt ook een strafrechtelijk dossier na huiszoekingen op het stadhuis dit voorjaar, maar tot op heden zijn er nog geen inbreuken bekend gemaakt. "De reportage van Pano wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). "Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke, ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus beroep hebben gedaan. Dat het programma door dergelijke fouten ontsierd wordt, is alleen maar te verklaren door de ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker", beweert de burgemeester. "Jean-Marie Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier." Middelkerke weerlegde gisteren ook al de uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester die opriep om van voor af aan te beginnen met het dossier. (Belga)