Premier Charles Michel (MR) is het gekibbel binnen zijn regering beu. 'We moeten ophouden met elkaar de schuld te geven. Wie wat heeft voorgesteld, doet er niet toe. We zijn collectief verantwoordelijk voor het regeerakkoord', zegt hij in De Standaard.

Afgelopen dagen ontstond er -weer- een relletje binnen de federale regering. Toen bekend raakte dat werkzoekende mantelzorgers niet langer recht hebben op een vrijstelling om naar werk te zoeken, stond vicepremier Kris Peeters (CD&V) op zijn achterste poten. Hij maakte in klare taal duidelijk dat hij tegen de maatregel is. 'Ik steek mijn nek uit voor mantelzorgers wiens engagement ik oprecht waardeer', aldus Peeters.

Kabinetten Werk, Armoedebestrijding en Sociale Zaken

Nu blijkt dat de regeling inderdaad zal worden teruggedraaid, nog deze week bespreekt de regering welke andere diverse maatregelen genomen kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan een premie die het eenvoudiger moet maken om werk en zorg te combineren.

Een interkabinettenwerkgroep komt vandaag voor het eerst samen. Zowel het kabinet van Peeters (Werk), als Sociale Zaken van Maggie De Block (Open VLD) en Armoedebestrijding van Elke Sleurs (N-VA) zullen aanwezig zijn. Hun opdracht is om een overzicht te maken van de problemen waarmee mantelzorgers geconfronteerd worden. De ministerraad van vrijdag kan dan al de eerste beslissingen bekrachtigen.

Michel: 'Collectieve verantwoordelijkheid

De discussie over mantelzorgers werd voornamelijk gevoerd tussen CD&V en N-VA. Jan Jambon (N-VA) beschuldigde de christendemocraten ervan de maatregel zelf op tafel te hebben gelegd. Wat CD&V-voorzitter Wouter Beke ten stelligste ontkende. Open VLD en MR keken -opnieuw- vanop de zijlijn toe.

Maar premier Michel mengt zich nu toch in de discussie door als scheidsrechter op te treden. 'Het maakt niet uit wie welke maatregel heeft voorgesteld tijdens de regeringsonderhandelingen', zegt hij. 'We zijn collectief verantwoordelijk voor het regeerakkoord en moeten dat dan ook collectief uitvoeren.'

Paradox van de regering

Volgens De Tijd is dit opnieuw een treffend voorbeeld van de paradox waaraan deze regering lijdt. 'Michel I lijkt een regering van de quick wins. Snel scoren en dan bij voorkeur op de kap van een andere coalitiepartner', klinkt het. 'Het gevolg is dat er maar geen schwung komt in het regeringswerk. Beter zou de regering zich focussen op de sociaaleconomische hervormingen die het land nodig heeft, zodat ze daar over vijf jaar de vruchten van kunnen plukken.'

Want elke akkefietje tussen de regeringspartners vergroot de imagoschade. Iets waarmee Michel duidelijk verveeld zit, blijkt uit zijn uitspraken in De Standaard. De centrumrechtse regering kreeg in het verleden reeds veelvuldig af te rekenen met het verwijt dat ze niet opkomt voor de zwaksten in de samenleving. De maatregel om te willen besparen ten koste van de werklozen met zieke kinderen, versterkt dit gevoel. (AVE)

Premier Charles Michel (MR) is het gekibbel binnen zijn regering beu. 'We moeten ophouden met elkaar de schuld te geven. Wie wat heeft voorgesteld, doet er niet toe. We zijn collectief verantwoordelijk voor het regeerakkoord', zegt hij in De Standaard. Afgelopen dagen ontstond er -weer- een relletje binnen de federale regering. Toen bekend raakte dat werkzoekende mantelzorgers niet langer recht hebben op een vrijstelling om naar werk te zoeken, stond vicepremier Kris Peeters (CD&V) op zijn achterste poten. Hij maakte in klare taal duidelijk dat hij tegen de maatregel is. 'Ik steek mijn nek uit voor mantelzorgers wiens engagement ik oprecht waardeer', aldus Peeters. Nu blijkt dat de regeling inderdaad zal worden teruggedraaid, nog deze week bespreekt de regering welke andere diverse maatregelen genomen kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan een premie die het eenvoudiger moet maken om werk en zorg te combineren. Een interkabinettenwerkgroep komt vandaag voor het eerst samen. Zowel het kabinet van Peeters (Werk), als Sociale Zaken van Maggie De Block (Open VLD) en Armoedebestrijding van Elke Sleurs (N-VA) zullen aanwezig zijn. Hun opdracht is om een overzicht te maken van de problemen waarmee mantelzorgers geconfronteerd worden. De ministerraad van vrijdag kan dan al de eerste beslissingen bekrachtigen.De discussie over mantelzorgers werd voornamelijk gevoerd tussen CD&V en N-VA. Jan Jambon (N-VA) beschuldigde de christendemocraten ervan de maatregel zelf op tafel te hebben gelegd. Wat CD&V-voorzitter Wouter Beke ten stelligste ontkende. Open VLD en MR keken -opnieuw- vanop de zijlijn toe. Maar premier Michel mengt zich nu toch in de discussie door als scheidsrechter op te treden. 'Het maakt niet uit wie welke maatregel heeft voorgesteld tijdens de regeringsonderhandelingen', zegt hij. 'We zijn collectief verantwoordelijk voor het regeerakkoord en moeten dat dan ook collectief uitvoeren.' Volgens De Tijd is dit opnieuw een treffend voorbeeld van de paradox waaraan deze regering lijdt. 'Michel I lijkt een regering van de quick wins. Snel scoren en dan bij voorkeur op de kap van een andere coalitiepartner', klinkt het. 'Het gevolg is dat er maar geen schwung komt in het regeringswerk. Beter zou de regering zich focussen op de sociaaleconomische hervormingen die het land nodig heeft, zodat ze daar over vijf jaar de vruchten van kunnen plukken.' Want elke akkefietje tussen de regeringspartners vergroot de imagoschade. Iets waarmee Michel duidelijk verveeld zit, blijkt uit zijn uitspraken in De Standaard. De centrumrechtse regering kreeg in het verleden reeds veelvuldig af te rekenen met het verwijt dat ze niet opkomt voor de zwaksten in de samenleving. De maatregel om te willen besparen ten koste van de werklozen met zieke kinderen, versterkt dit gevoel. (AVE)