De meest prangende vraag in de plenaire vergadering was die over de 'aangepaste beschikbaarheid' in het sociaal akkoord over de oudere werklozen en SWT'ers. Want wat houdt dat nu precies in? 'Niemand die het weet', meent Eric Massin (PS).

'Activeren, activeren en activeren'

Voor velen zat het probleem echter dieper. 'De regering heeft het akkoord van de sociale partners niet aanvaard', zegt Meryame Kitir (SP.A). 'Het is du jamais vu hoe weinig respect deze regering nog voor het sociaal overleg opbrengt.'

'Volgt u het standpunt van Bart De Wever (N-VA)? 'Het maakt niet uit wat de vakbonden zeggen, de regering doet haar zin?'', vraagt Kitir aan eerste minister Charles Michel.

De beslissing van de federale regering wordt door Patrick Dewael (Open VLD) dan weer hevig verdedigd. 'Het is gemakkelijk voor de Groep van Tien om ouderen te dumpen en de belastingbetaler te laten betalen. Dit parlement vertegenwoordigt iedereen.'

Daarom pleit Dewael voor activering: 'In Zweden werkt 75 procent van de 60-plussers, in België is dat 23 procent. Enkel Griekenland doet slechter. We moeten mensen gaan activeren en meer maatwerk tot stand brengen.'

'Regering schept kader, werkgevers zorgen voor jobs'

CD&V'er Servais Verherstraeten steunt het principe van activering - 'De daling van het aantal bruggepensioneerden is spectaculair, die cijfers zullen nog dalen en dat is nodig om mensen aan het werk te houden' - maar hij stelt zich vragen bij de jobcreatie. 'Zonder jobs, geen activering.'

Verherstraeten: 'Als iedereen verduidelijking vraagt over de aangepaste beschikbaarheid, dan verdienen zij dat. Het vergt overleg. Maar belangrijker dan dat: hoe vinden we jobs voor die mensen van wie we verwachten dat ze langer werken? De regering schept het kader, de werkgevers zorgen voor de jobs.'

Premier Michel volgt Verherstraeten in die laatste opmerking. 'De bedoeling is een beleid te voeren, een context te scheppen waarin ondernemers meer jobs kunnen creëren.'

De onduidelijkheid over de aangepaste beschikbaarheid doet Michel van tafel als 'een duidelijke politieke keuze voor specifieke begeleiding'. En daarbij worden 'ervaring en competenties' als belangrijker geacht dan een diploma. 'Dit is een regering die beslissingen neemt, we luisteren aandachtig naar de sociale partners', besluit de premier.

In Villa Politica kondigde minister van werk Kris Peeters aan dat hij volgende week met de minister van Werk van de regio's samen zit om het precieze kader te bespreken van het systeem van de aangepaste beschikbaarheid.

Werkbaar werk

Peeters onderstreepte nog eens het belang van werkbaar werk. 'Dat is een uitdaging die we niet vanuit de politiek kunnen oplossen. Daarom is sociaal overleg essentieel. Werkbaar werk moet beschikbaar worden op de arbeidsmarkt.'

Over het verband tussen jeugdwerkloosheid en langer werken, lijkt niemand het eens te raken. Hendrik Vuye (N-VA) meent dat er geen link is. 'In landen met een lage activiteitsgraad van 50-plussers is er een hoge werkloosheidsgraad, en daar is België spijtig voorbeeld van', stelt hij zelfs. Raoul Hedebouw (PVDA) ziet wel een direct verband. 'In Zweden is een duidelijk verband te zien: er is jeugdwerkloosheid, omdat er langer gewerkt wordt. Dat zijn de feiten.'

Over de nood aan jobcreatie, gaat iedereen akkoord. 'Waar blijft het werk?', klinkt het kwaad vanop de oppositiebanken. Dewael dringt erop aan 'te stoppen met het in stand houden van systemen die mensen zonder werk thuis houden' en 'energie te steken in jobcreatie'. Evita Willaert (Groen) vraagt ook naar jobcreatie en werkbaar werk: 'Maar u moet de mensen niet opjagen als er geen garantie op werk is. En op vlak van werkbaar werk gaan de beleidsnota's van Peeters niet verder dan ergonomie.'

Tekort sociale zekerheid

En dan wordt de federale regering een tweede maal op de vingers getikt: 'Deze ochtend stonden we allemaal op met de vaststelling dat onze sociale zekerheid bijna een miljard euro tekortkomt', geeft Kristof Calvo (Groen) aan. 'We hebben een politiek en maatschappelijk probleem. Uw doelstellingen zijn legitiem, maar de recepten werken niet. Hoe lang gaat u wachten om de dingen bij te sturen?' De Groen-politicus pleit voor een 'mix van slimme besparingen en investeringen die zuurstof geven aan de economie'.

U hebt zich rijk gerekend op een economische groei die er niet is en op een creatie van jobs die u niet waar kan maken

Ook oppositiepartij SP.A stelt zich bij monde van Karin Temmerman vragen bij het tekort in de begrotingscontrole. 'U hebt zich rijk gerekend op een economische groei die er niet is en op een creatie van jobs die u niet waar kan maken. Uw snoeien om te groeien werkt niet, het is vandaag snoeien om te bloeden geworden.'

Marco Van Hees (PTB-GO!) gaat nog verder: 'U vernietigt de sociale zekerheid. De arbeiders zullen niet toelaten dat hun systeem van solidariteit kapot wordt gemaakt.' Voorts stelt hij zich de vraag of de indexsprong zal worden doorgevoerd.

Premier Michel geeft toe, dat 'de cijfers voor de sociale zekerheid slechter blijken dan de initiële raming'. 'Ons probleem, ons zwak punt is dat er vandaag te veel lasten op arbeid zijn', stelt hij. 'We hebben de politieke bedoeling om naar een tax shift te gaan.'

'U holt uw schaduwpremier achterna'

Temmerman erkent dat zwakke punt. 'We moeten meer jobs creëren. Zo versterken we de bijdragen, de fundamenten voor de sociale zekerheid. Daarom moeten de lasten op de lonen naar beneden, en dat moet gecompenseerd worden door een rechtvaardige bijdrage van de grote vermogens', meent ze. De oplossing daarvoor ziet Temmerman in een tax shift.

'U gaat de zaken erger maken', reageert ook Calvo op het ontwijkend antwoord van de premier. 'Binnenkort komt het wetsontwerp voor de indexsprong en ondertussen schuift u de tax shift op de lange baan.'

'U holt uw schaduwpremier achterna', verwijst Temmerman naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Helaas heeft De Wever uit een soort ideologische starheid aangekondigd dat deze twee dossiers niet samen op tafel mogen. En het lijkt erop dat premier Michel opnieuw braaf aan het handje loopt. De meest kwetsbaren in de samenleving zullen opnieuw betalen.'

'Separatisme is een mening, geen misdaad'

Na een reeks ontwijkende antwoorden, besloot de premier op de vraag over de aanwezigheid van enkele federale ministers op het Vlaams Nationaal Zangfeest dan toch zelfzeker te reageren. Francis Delpérée (cdH), vroeg om 'een politiek discours, geen fabeltjes van La Fontaine' en kreeg de 'feiten' van Michel voorgeschoteld:

'Meneer Jambon (Jan, N-VA) en meneer Vandeput (Steven, N-VA) vertegenwoordigden de federale regering niet toen zij aanwezig waren op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Europa telt heel wat separatistische en nationalistische partijen. Het gaat daarbij om een mening, geen misdaad!'

De meest prangende vraag in de plenaire vergadering was die over de 'aangepaste beschikbaarheid' in het sociaal akkoord over de oudere werklozen en SWT'ers. Want wat houdt dat nu precies in? 'Niemand die het weet', meent Eric Massin (PS).Voor velen zat het probleem echter dieper. 'De regering heeft het akkoord van de sociale partners niet aanvaard', zegt Meryame Kitir (SP.A). 'Het is du jamais vu hoe weinig respect deze regering nog voor het sociaal overleg opbrengt.''Volgt u het standpunt van Bart De Wever (N-VA)? 'Het maakt niet uit wat de vakbonden zeggen, de regering doet haar zin?'', vraagt Kitir aan eerste minister Charles Michel.De beslissing van de federale regering wordt door Patrick Dewael (Open VLD) dan weer hevig verdedigd. 'Het is gemakkelijk voor de Groep van Tien om ouderen te dumpen en de belastingbetaler te laten betalen. Dit parlement vertegenwoordigt iedereen.'Daarom pleit Dewael voor activering: 'In Zweden werkt 75 procent van de 60-plussers, in België is dat 23 procent. Enkel Griekenland doet slechter. We moeten mensen gaan activeren en meer maatwerk tot stand brengen.'CD&V'er Servais Verherstraeten steunt het principe van activering - 'De daling van het aantal bruggepensioneerden is spectaculair, die cijfers zullen nog dalen en dat is nodig om mensen aan het werk te houden' - maar hij stelt zich vragen bij de jobcreatie. 'Zonder jobs, geen activering.'Verherstraeten: 'Als iedereen verduidelijking vraagt over de aangepaste beschikbaarheid, dan verdienen zij dat. Het vergt overleg. Maar belangrijker dan dat: hoe vinden we jobs voor die mensen van wie we verwachten dat ze langer werken? De regering schept het kader, de werkgevers zorgen voor de jobs.'Premier Michel volgt Verherstraeten in die laatste opmerking. 'De bedoeling is een beleid te voeren, een context te scheppen waarin ondernemers meer jobs kunnen creëren.'De onduidelijkheid over de aangepaste beschikbaarheid doet Michel van tafel als 'een duidelijke politieke keuze voor specifieke begeleiding'. En daarbij worden 'ervaring en competenties' als belangrijker geacht dan een diploma. 'Dit is een regering die beslissingen neemt, we luisteren aandachtig naar de sociale partners', besluit de premier.In Villa Politica kondigde minister van werk Kris Peeters aan dat hij volgende week met de minister van Werk van de regio's samen zit om het precieze kader te bespreken van het systeem van de aangepaste beschikbaarheid.Peeters onderstreepte nog eens het belang van werkbaar werk. 'Dat is een uitdaging die we niet vanuit de politiek kunnen oplossen. Daarom is sociaal overleg essentieel. Werkbaar werk moet beschikbaar worden op de arbeidsmarkt.'Over het verband tussen jeugdwerkloosheid en langer werken, lijkt niemand het eens te raken. Hendrik Vuye (N-VA) meent dat er geen link is. 'In landen met een lage activiteitsgraad van 50-plussers is er een hoge werkloosheidsgraad, en daar is België spijtig voorbeeld van', stelt hij zelfs. Raoul Hedebouw (PVDA) ziet wel een direct verband. 'In Zweden is een duidelijk verband te zien: er is jeugdwerkloosheid, omdat er langer gewerkt wordt. Dat zijn de feiten.'Over de nood aan jobcreatie, gaat iedereen akkoord. 'Waar blijft het werk?', klinkt het kwaad vanop de oppositiebanken. Dewael dringt erop aan 'te stoppen met het in stand houden van systemen die mensen zonder werk thuis houden' en 'energie te steken in jobcreatie'. Evita Willaert (Groen) vraagt ook naar jobcreatie en werkbaar werk: 'Maar u moet de mensen niet opjagen als er geen garantie op werk is. En op vlak van werkbaar werk gaan de beleidsnota's van Peeters niet verder dan ergonomie.'En dan wordt de federale regering een tweede maal op de vingers getikt: 'Deze ochtend stonden we allemaal op met de vaststelling dat onze sociale zekerheid bijna een miljard euro tekortkomt', geeft Kristof Calvo (Groen) aan. 'We hebben een politiek en maatschappelijk probleem. Uw doelstellingen zijn legitiem, maar de recepten werken niet. Hoe lang gaat u wachten om de dingen bij te sturen?' De Groen-politicus pleit voor een 'mix van slimme besparingen en investeringen die zuurstof geven aan de economie'.Ook oppositiepartij SP.A stelt zich bij monde van Karin Temmerman vragen bij het tekort in de begrotingscontrole. 'U hebt zich rijk gerekend op een economische groei die er niet is en op een creatie van jobs die u niet waar kan maken. Uw snoeien om te groeien werkt niet, het is vandaag snoeien om te bloeden geworden.'Marco Van Hees (PTB-GO!) gaat nog verder: 'U vernietigt de sociale zekerheid. De arbeiders zullen niet toelaten dat hun systeem van solidariteit kapot wordt gemaakt.' Voorts stelt hij zich de vraag of de indexsprong zal worden doorgevoerd.Premier Michel geeft toe, dat 'de cijfers voor de sociale zekerheid slechter blijken dan de initiële raming'. 'Ons probleem, ons zwak punt is dat er vandaag te veel lasten op arbeid zijn', stelt hij. 'We hebben de politieke bedoeling om naar een tax shift te gaan.'Temmerman erkent dat zwakke punt. 'We moeten meer jobs creëren. Zo versterken we de bijdragen, de fundamenten voor de sociale zekerheid. Daarom moeten de lasten op de lonen naar beneden, en dat moet gecompenseerd worden door een rechtvaardige bijdrage van de grote vermogens', meent ze. De oplossing daarvoor ziet Temmerman in een tax shift.'U gaat de zaken erger maken', reageert ook Calvo op het ontwijkend antwoord van de premier. 'Binnenkort komt het wetsontwerp voor de indexsprong en ondertussen schuift u de tax shift op de lange baan.' 'U holt uw schaduwpremier achterna', verwijst Temmerman naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Helaas heeft De Wever uit een soort ideologische starheid aangekondigd dat deze twee dossiers niet samen op tafel mogen. En het lijkt erop dat premier Michel opnieuw braaf aan het handje loopt. De meest kwetsbaren in de samenleving zullen opnieuw betalen.'Na een reeks ontwijkende antwoorden, besloot de premier op de vraag over de aanwezigheid van enkele federale ministers op het Vlaams Nationaal Zangfeest dan toch zelfzeker te reageren. Francis Delpérée (cdH), vroeg om 'een politiek discours, geen fabeltjes van La Fontaine' en kreeg de 'feiten' van Michel voorgeschoteld:'Meneer Jambon (Jan, N-VA) en meneer Vandeput (Steven, N-VA) vertegenwoordigden de federale regering niet toen zij aanwezig waren op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Europa telt heel wat separatistische en nationalistische partijen. Het gaat daarbij om een mening, geen misdaad!'