Een akkoord over zo'n mechanisme werd gisteren gesloten door Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta. Ze riepen de overige lidstaten van de Europese Unie op om zich bij hun initiatief aan te sluiten. Maar in België moet die vraag beantwoord worden door de nog te vormen regering, die gesteund moet worden door een parlementaire meerderheid, zegt premier Michel, die zelf een regering in lopende zaken leidt - een regering die bovendien niet over een meerderheid beschikt. "We zullen tijdens het intra-Belgische debat - ik hoop tijdens de vorming van de nieuwe regering - de kans hebben om zeer duidelijk te stellen welke Europese aanpak we verkiezen", zei Michel in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Michel vindt het hoe dan ook goed nieuws dat enkele Europese landen die in of rond de Middellandse Zee liggen "vooruitgang proberen te boeken door samen te werken". Dat is goed nieuws, aldus Michel. (Belga)

Een akkoord over zo'n mechanisme werd gisteren gesloten door Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta. Ze riepen de overige lidstaten van de Europese Unie op om zich bij hun initiatief aan te sluiten. Maar in België moet die vraag beantwoord worden door de nog te vormen regering, die gesteund moet worden door een parlementaire meerderheid, zegt premier Michel, die zelf een regering in lopende zaken leidt - een regering die bovendien niet over een meerderheid beschikt. "We zullen tijdens het intra-Belgische debat - ik hoop tijdens de vorming van de nieuwe regering - de kans hebben om zeer duidelijk te stellen welke Europese aanpak we verkiezen", zei Michel in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Michel vindt het hoe dan ook goed nieuws dat enkele Europese landen die in of rond de Middellandse Zee liggen "vooruitgang proberen te boeken door samen te werken". Dat is goed nieuws, aldus Michel. (Belga)