Michel wil een maximaal uitgavenplafond van 1,094 miljard euro voor de hele periode, wat overeenkomt met 1,074 procent van het bni. Dat bedrag ligt lager dan wat de Europese Commissie en het Europees Parlement nodig achten om de Europese beleidsprioriteiten uit te voeren, maar meer dan wat de zuinige lidstaten als Nederland willen betalen. Zij houden vast aan 1,0 pct van het bni. De onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting slepen al aan sinds mei 2018. Michel heeft de staatshoofden en regeringsleiders volgende week donderdag uitgenodigd naar Brussel om een akkoord te forceren. (Belga)

Michel wil een maximaal uitgavenplafond van 1,094 miljard euro voor de hele periode, wat overeenkomt met 1,074 procent van het bni. Dat bedrag ligt lager dan wat de Europese Commissie en het Europees Parlement nodig achten om de Europese beleidsprioriteiten uit te voeren, maar meer dan wat de zuinige lidstaten als Nederland willen betalen. Zij houden vast aan 1,0 pct van het bni. De onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting slepen al aan sinds mei 2018. Michel heeft de staatshoofden en regeringsleiders volgende week donderdag uitgenodigd naar Brussel om een akkoord te forceren. (Belga)