Daerden is naar eigen zeggen klaar om elke functie op te nemen die zijn partijvoorzitter hem toevertrouwt. Tegen de vele kritieken op zijn persoon wierp hij zijn realisaties in als pensioenminister. Zo verwees hij onder meer naar de geboekte vooruitgang inzake de pensioenen bij de lokale besturen en zijn groen- en witboeken, die volgens hem goed van pas komen tijdens de federale regeringsonderhandelingen. (BRUNO FAHY)

Daerden is naar eigen zeggen klaar om elke functie op te nemen die zijn partijvoorzitter hem toevertrouwt. Tegen de vele kritieken op zijn persoon wierp hij zijn realisaties in als pensioenminister. Zo verwees hij onder meer naar de geboekte vooruitgang inzake de pensioenen bij de lokale besturen en zijn groen- en witboeken, die volgens hem goed van pas komen tijdens de federale regeringsonderhandelingen. (BRUNO FAHY)