"We moeten niet blind of doof zijn", zo stelde Michel. Het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president "betekent een nieuw model voor de trans-Atlantische relaties". Maar ook China en Rusland mogen niet uit het oog verloren worden. "We mogen niet het speeltje worden van Donald Trump, Vladimir Poetin of Xi Jinping." De oplossing is volgens Michel "een Europees patriottisme", "zonder naïviteit, maar met realisme". Het is de eerste bijeenkomst van de Europese staatshoofden en regeringsleiders nu Trump in Washington de scepter zwaait. Op Malta beraden de Europese leiders zich vandaag over een toekomstproject voor de Europese Unie na de Brexit. Ook gaan ze op zoek naar een gemeenschappelijke aanpak van de migratiestromen vanuit Noord-Afrika, en vanuit Libië in het bijzonder. Michel gaat bij zijn ambtgenoten eens te meer pleiten voor een Europa dat concrete resultaten boekt in het aanschijn van de golf van populisme die over Europa slaat. De beste oplossing, is "de mensen tonen dat we resultaten boeken" op het vlak van migratie, veiligheid en economische groei, zo betoogde de eerste minister. (Belga)

"We moeten niet blind of doof zijn", zo stelde Michel. Het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president "betekent een nieuw model voor de trans-Atlantische relaties". Maar ook China en Rusland mogen niet uit het oog verloren worden. "We mogen niet het speeltje worden van Donald Trump, Vladimir Poetin of Xi Jinping." De oplossing is volgens Michel "een Europees patriottisme", "zonder naïviteit, maar met realisme". Het is de eerste bijeenkomst van de Europese staatshoofden en regeringsleiders nu Trump in Washington de scepter zwaait. Op Malta beraden de Europese leiders zich vandaag over een toekomstproject voor de Europese Unie na de Brexit. Ook gaan ze op zoek naar een gemeenschappelijke aanpak van de migratiestromen vanuit Noord-Afrika, en vanuit Libië in het bijzonder. Michel gaat bij zijn ambtgenoten eens te meer pleiten voor een Europa dat concrete resultaten boekt in het aanschijn van de golf van populisme die over Europa slaat. De beste oplossing, is "de mensen tonen dat we resultaten boeken" op het vlak van migratie, veiligheid en economische groei, zo betoogde de eerste minister. (Belga)