Nu er een akkoord is met het Verenigd Koninkrijk, wordt de opdracht van de Task Force for Relations with the United Kingdom (UKTF) beëindigd. In de plaats komt er een nieuw orgaan: de Service for the EU-UK Agreements (UKS). Die moet toezien op een vlotte implementatie van het akkoord. De UKS start zijn werkzaamheden op 1 maart. De dienst zal nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken. (Belga)

Nu er een akkoord is met het Verenigd Koninkrijk, wordt de opdracht van de Task Force for Relations with the United Kingdom (UKTF) beëindigd. In de plaats komt er een nieuw orgaan: de Service for the EU-UK Agreements (UKS). Die moet toezien op een vlotte implementatie van het akkoord. De UKS start zijn werkzaamheden op 1 maart. De dienst zal nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken. (Belga)