Naast de middenstand, regeren ook de regeldrift en procedures het land, zeker als het gaat om infrastructuurwerken. Voor de spade in de grond kan om een gevaarlijk punt aan te pakken, moeten gemeenten, aannemers en wegenbouwers zich vaak door een kluwen aan regeltjes en ingewikkelde procedures worstelen. Minister Peeters wil die "regelneverij" aanpakken. "De problemen zijn gekend, maar ze worden niet snel genoeg aangepakt. En dat kost mensenlevens", zegt Peeters. Daarom komt de Open Vld-minister nu op de proppen met MIA, afkorting voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Met het MIA-besluit maakt de Vlaamse regering het mogelijk om af te wijken van de bestaande regelgeving voor kleine infrastructuurwerken om gevaarlijke punten op gewestwegen aan te pakken. Tal van ingrepen aan onveilige punten moeten op die manier sneller uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om een experiment van drie jaar. Nadien volgt er een evaluatie. "Dit is een experiment waar Vlaanderen belangrijke lessen uit trekt. Alles wat goed loopt nemen we over in bestendig vereenvoudigde regelgeving", aldus minister Peeters. (Belga)

Naast de middenstand, regeren ook de regeldrift en procedures het land, zeker als het gaat om infrastructuurwerken. Voor de spade in de grond kan om een gevaarlijk punt aan te pakken, moeten gemeenten, aannemers en wegenbouwers zich vaak door een kluwen aan regeltjes en ingewikkelde procedures worstelen. Minister Peeters wil die "regelneverij" aanpakken. "De problemen zijn gekend, maar ze worden niet snel genoeg aangepakt. En dat kost mensenlevens", zegt Peeters. Daarom komt de Open Vld-minister nu op de proppen met MIA, afkorting voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Met het MIA-besluit maakt de Vlaamse regering het mogelijk om af te wijken van de bestaande regelgeving voor kleine infrastructuurwerken om gevaarlijke punten op gewestwegen aan te pakken. Tal van ingrepen aan onveilige punten moeten op die manier sneller uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om een experiment van drie jaar. Nadien volgt er een evaluatie. "Dit is een experiment waar Vlaanderen belangrijke lessen uit trekt. Alles wat goed loopt nemen we over in bestendig vereenvoudigde regelgeving", aldus minister Peeters. (Belga)