Alle Belgische bisschoppen en kardinaal Danneels woonden de aanstellingsplechtigheid bij, met uitzondering van Mgr. Kockerols, die in Brazilië verblijft voor de Wereldjongerendagen. Ook een aantal buitenlandse bisschoppen en alle geloofsgemeenschappen, zoals de moslims en de joden, waren vertegenwoordigd. Na de aanstelling door Mgr. Léonard, werd de nieuwe bisschop van Luik op een 10 minuten durend applaus onthaald. Mgr. Delville, de opvolger van Mgr. Jousten, toonde zich erg ontroerd en bedankte de aanwezigen in meerdere talen, ook in het Waals. (Belga)

Alle Belgische bisschoppen en kardinaal Danneels woonden de aanstellingsplechtigheid bij, met uitzondering van Mgr. Kockerols, die in Brazilië verblijft voor de Wereldjongerendagen. Ook een aantal buitenlandse bisschoppen en alle geloofsgemeenschappen, zoals de moslims en de joden, waren vertegenwoordigd. Na de aanstelling door Mgr. Léonard, werd de nieuwe bisschop van Luik op een 10 minuten durend applaus onthaald. Mgr. Delville, de opvolger van Mgr. Jousten, toonde zich erg ontroerd en bedankte de aanwezigen in meerdere talen, ook in het Waals. (Belga)