Het milieuagentschap van de Verenigde Naties (UNEP) schrijft dat in een rapport waarin wordt gesteld dat het verminderen van de uitstoot van methaan een kwart miljoen vroegtijdige overlijdens kan schelen. Ook zou daarmee jaarlijks het verlies van 26 miljoen ton aan gewassen kunnen worden voorkomen. Methaan heeft een veel negatievere invloed op de klimaatverandering dan koolstofdioxide (CO2). Meer dan helft van de methaanuitstoot is het gevolg van menselijk handelen. Het gas komt vrij bij onder meer de winning van olie en gas, afvalverwerking en veeteelt. Het repareren van lekken en tegengaan van verspillingen in de olie- en gassector kan de methaanuitstoot fors verminderen. De Amerikaanse regering maakt daar sinds kort werk van. Ook ander voedsel voor koeien en ander vee kan een bijdrage leveren. Verder is het aan te bevelen bioafval te scheiden van ander afval. Volgens UNEP-directeur Inger Andersen is het terugdringen van methaanemissie een van de best beschikbare manieren om de gezondheid van mensen, het klimaat, de landbouwsector en ecosystemen snel te verbeteren. (Belga)

Het milieuagentschap van de Verenigde Naties (UNEP) schrijft dat in een rapport waarin wordt gesteld dat het verminderen van de uitstoot van methaan een kwart miljoen vroegtijdige overlijdens kan schelen. Ook zou daarmee jaarlijks het verlies van 26 miljoen ton aan gewassen kunnen worden voorkomen. Methaan heeft een veel negatievere invloed op de klimaatverandering dan koolstofdioxide (CO2). Meer dan helft van de methaanuitstoot is het gevolg van menselijk handelen. Het gas komt vrij bij onder meer de winning van olie en gas, afvalverwerking en veeteelt. Het repareren van lekken en tegengaan van verspillingen in de olie- en gassector kan de methaanuitstoot fors verminderen. De Amerikaanse regering maakt daar sinds kort werk van. Ook ander voedsel voor koeien en ander vee kan een bijdrage leveren. Verder is het aan te bevelen bioafval te scheiden van ander afval. Volgens UNEP-directeur Inger Andersen is het terugdringen van methaanemissie een van de best beschikbare manieren om de gezondheid van mensen, het klimaat, de landbouwsector en ecosystemen snel te verbeteren. (Belga)