Het project Kleine Kinderen Grote Kansen, waarbij kleuterleraars opgeleid worden om beter om te gaan met kinderen in armoede, wordt uitgebreid naar het lager onderwijs. Voor het vervolgtraject van twee jaar trekken de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams departement Onderwijs 210.000 euro uit. "Op die manier verankeren we de opgedane expertise en zal elke leraar die in de toekomst in Vlaanderen afstudeert armoedevaardig zijn en oog hebben voor de rijke diversiteit in onze klaslokalen. Dat luik werd dan ook opgenomen in de hervorming van de lerarenopleiding", aldus Crevits. De vernieuwde lerarenopleiding gaat in september van start. (Belga)

Het project Kleine Kinderen Grote Kansen, waarbij kleuterleraars opgeleid worden om beter om te gaan met kinderen in armoede, wordt uitgebreid naar het lager onderwijs. Voor het vervolgtraject van twee jaar trekken de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams departement Onderwijs 210.000 euro uit. "Op die manier verankeren we de opgedane expertise en zal elke leraar die in de toekomst in Vlaanderen afstudeert armoedevaardig zijn en oog hebben voor de rijke diversiteit in onze klaslokalen. Dat luik werd dan ook opgenomen in de hervorming van de lerarenopleiding", aldus Crevits. De vernieuwde lerarenopleiding gaat in september van start. (Belga)