Om de wachtlijst voor personen met een handicap aan te pakken, was de regering-Jambon oorspronkelijk van plan om tegen het einde van de legislatuur in 2024 270 miljoen euro extra te investeren. Maar zelfs met die investering zou de wachtlijst de komende jaren langer in plaats van korter worden. Zo zijn er bijvoorbeeld elk jaar 2.000 Vlamingen die automatisch recht hebben op een budget (bv. mensen die omwille van een noodsituatie meteen een budget nodig hebben) en stromen er maar 850 mensen uit. Daarnaast komen er elk jaar ook 1.000 mensen bij met een dringende vraag. Er was dus meer nodig om echt voor een kentering te zorgen. Daarom besliste minister van Welzijn Wouter Beke om een aantal hervormingen door te voeren en de extra budgetten versneld in te zetten. De beloofde 270 miljoen werd eerder al naar voren geschoven. Van de 270 miljoen is ook al 40 miljoen ingezet. Van de resterende 230 miljoen euro per jaar zal ongeveer de helft (117 miljoen euro) gaan naar de personen met een handicap met de meest dringende noden. Concreet is het volgens minister Beke de bedoeling dat alle 2.690 Vlamingen in die 'prioriteitengroep 1' binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget krijgen. Ter vergelijking: nu is de gemiddelde wachttijd in die groep nog bijna 3 jaar. De belofte van 18 maanden of 1,5 jaar geldt ook voor wie in de komende maanden en jaren in die hoogste prioriteitengroep belandt. "Dit is een massieve operatie en een nooit geziene inspanning", meent de CD&V-minister. Maar ook wie minder acuut ondersteuning nodig heeft en in prioriteitengroep 2 of 3 zit, heeft volgens Beke recht op perspectief. Voor de bijna 4.000 mensen die in groep 2 zitten, worden volgens Beke "pistes onderzocht". Van de meer dan 11.000 mensen in de laagste prioriteitengroep 3 wordt de zorgvraag "geëvalueerd". Er komt een bevraging die in kaart moet brengen welke zorgvraag zij precies hebben. "Mogelijk bestaan er voor hen ook andere oplossingen zoals rechtstreeks toegankelijke hulp of alternatieve ondersteuning", aldus Beke. De wachtlijst volledig wegwerken zal niet lukken, erkent Beke. "Maar deze regering zal 1,6 miljard investeren in de gehandicaptenzorg. Dat is niet alleen dubbel zoveel als oorspronkelijk gepland, maar ook een verdubbeling tegenover de 825 miljoen van de vorige Vlaamse regering" (Belga)

Om de wachtlijst voor personen met een handicap aan te pakken, was de regering-Jambon oorspronkelijk van plan om tegen het einde van de legislatuur in 2024 270 miljoen euro extra te investeren. Maar zelfs met die investering zou de wachtlijst de komende jaren langer in plaats van korter worden. Zo zijn er bijvoorbeeld elk jaar 2.000 Vlamingen die automatisch recht hebben op een budget (bv. mensen die omwille van een noodsituatie meteen een budget nodig hebben) en stromen er maar 850 mensen uit. Daarnaast komen er elk jaar ook 1.000 mensen bij met een dringende vraag. Er was dus meer nodig om echt voor een kentering te zorgen. Daarom besliste minister van Welzijn Wouter Beke om een aantal hervormingen door te voeren en de extra budgetten versneld in te zetten. De beloofde 270 miljoen werd eerder al naar voren geschoven. Van de 270 miljoen is ook al 40 miljoen ingezet. Van de resterende 230 miljoen euro per jaar zal ongeveer de helft (117 miljoen euro) gaan naar de personen met een handicap met de meest dringende noden. Concreet is het volgens minister Beke de bedoeling dat alle 2.690 Vlamingen in die 'prioriteitengroep 1' binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget krijgen. Ter vergelijking: nu is de gemiddelde wachttijd in die groep nog bijna 3 jaar. De belofte van 18 maanden of 1,5 jaar geldt ook voor wie in de komende maanden en jaren in die hoogste prioriteitengroep belandt. "Dit is een massieve operatie en een nooit geziene inspanning", meent de CD&V-minister. Maar ook wie minder acuut ondersteuning nodig heeft en in prioriteitengroep 2 of 3 zit, heeft volgens Beke recht op perspectief. Voor de bijna 4.000 mensen die in groep 2 zitten, worden volgens Beke "pistes onderzocht". Van de meer dan 11.000 mensen in de laagste prioriteitengroep 3 wordt de zorgvraag "geëvalueerd". Er komt een bevraging die in kaart moet brengen welke zorgvraag zij precies hebben. "Mogelijk bestaan er voor hen ook andere oplossingen zoals rechtstreeks toegankelijke hulp of alternatieve ondersteuning", aldus Beke. De wachtlijst volledig wegwerken zal niet lukken, erkent Beke. "Maar deze regering zal 1,6 miljard investeren in de gehandicaptenzorg. Dat is niet alleen dubbel zoveel als oorspronkelijk gepland, maar ook een verdubbeling tegenover de 825 miljoen van de vorige Vlaamse regering" (Belga)