'Wanneer de wetenschappers de handen opnieuw minder vol hebben, zou ik graag hebben dat men onderzoekt waarom net Limburg zo getroffen werd.' Meryame Kitir is bezorgd. De SP.A-Kamerfractieleider vraagt zich af waarom net haar provincie zo hard getroffen wordt door het coronavirus. 'Ik dacht eerst dat dat te maken had met de nabijheid van de Nederlandse grens. Maar nu blijkt dat de verspreiding zich vooral in de streek van Sint-Truiden en Alken bevindt, blijkt dat toch niet te kloppen.'
...

'Wanneer de wetenschappers de handen opnieuw minder vol hebben, zou ik graag hebben dat men onderzoekt waarom net Limburg zo getroffen werd.' Meryame Kitir is bezorgd. De SP.A-Kamerfractieleider vraagt zich af waarom net haar provincie zo hard getroffen wordt door het coronavirus. 'Ik dacht eerst dat dat te maken had met de nabijheid van de Nederlandse grens. Maar nu blijkt dat de verspreiding zich vooral in de streek van Sint-Truiden en Alken bevindt, blijkt dat toch niet te kloppen.'Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wendde zich tot de Turkse gemeenschap in Limburg. In een gedeeltelijk Turks Facebookbericht vroeg ze de quarantainemaatregelen te respecteren. Meryame Kitir: We moeten ons behoeden voor freewheelen en redenen bedenken waarom Limburg zo getroffen is. Als het helpt om boodschappen te vertalen, dan is dat zo. Zonder gemeenschappen te viseren, weten we dat we een deel van de mensen heel moeilijk bereiken. Ze kijken geen televisie, luisteren geen radio, lezen geen kranten. Via OCMW's en verenigingen die dicht bij de mensen staan kunnen we hen alsnog bereiken. Als ik dan hoor dat sommige OCMW's net nu sluiten, dan ergert mij dat. In het parlement zit u in een vreemde positie. U gaf de regering-Wilmès het vertrouwen, maar blijft in de oppositie. Hoe krijgt u dat uitgelegd?Kitir: Wij hebben altijd betreurd dat er geen echte volwaardige regering kon worden gevormd. De vertrouwensstemming en volmachten zijn dan de minst slechte oplossing voor de aanpak van de crisis. Maar buiten die aanpak is de regering nog steeds in lopende zaken.U gaf zoals gezegd de regering niet alleen het vertrouwen, maar ook volmachten. U zet zichzelf als parlementariër buitenspel. Kitir: Wij zullen opnieuw constructief zijn, maar niet meer dan dat. De maatregelen die de regering zal nemen via koninklijke besluiten zijn enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de regering.Hoezo?Kitir: Het overleg van de tien partijen met de premier en de vicepremiers is louter een controlemoment. Onder meer onze voorzitter Conner Rousseau zal daar vaststellen of de regering binnen de contouren van de volmachten blijft. Die vergadering heeft geen goedkeurende functie, want die is voorbehouden aan het parlement.De Kamer bekrachtigt de genomen maatregelen pas na een jaar. Kan u dan nog wel spreken van een 'goedkeurende functie'?Kitir: Wij zijn niet van plan om ondertussen met onze vingers te draaien. We hebben de ministers vorige week ondervraagd over het medisch materiaal. Ik heb zelf een wetsvoorstel neergelegd om de bedrijfsvoorheffing voor mensen in tijdelijke werkloosheid te verlagen. Wie tijdelijk werkloos is, zal volgens minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) 70 procent van zijn loon overhouden. Daar zal nog 26,75 procent bedrijfsvoorheffing van worden afgetrokken. Wij stellen voor om die te verlagen tot 10 procent. Op korte termijn leggen we ook een wetsvoorstel neer om alle ereloonsupplementen voor coronapatiënten te schrappen (die extra vergoeding mogen artsen vragen bij patiënten op een eenpersoonskamer, nvdr.). Zij liggen per definitie alleen op een kamer. Veel patiënten zullen schrikken wanneer ze hun ziekenhuisfactuur onder ogen krijgen. De N-VA maakte al duidelijk dat de verlenging van de volmachten binnen drie maanden geen automatisme is. Er zal een volwaardig debat aan vooraf moeten gaan.Kitir: Niemand weet hoelang de crisis zal duren. Het is goed dat de volmachten eenmalig verlengbaar zijn met drie maanden. Als blijkt dat dat niet nodig zou zijn, dan hoeven we dat niet te doen. Wanneer de crisis achter de rug is, zal premier Sophie Wilmès (MR) terug in lopende zaken gaan, zegt ze. Maar hoe zal ze dat doen?Kitir: Dat is nog niet besproken. Ik vermoed dat het op dezelfde manier zal gaan als toen Charles Michel (MR) in lopende zaken ging eind 2018. Toen wilde hij geen motie van vertrouwen indienen en heeft hij zijn ontslag aangeboden bij de koning. Volgens de Raad van State en enkele grondwetspecialisten zijn de volmachten voor de regering wel heel ruim geformuleerd. Kitir: Het advies van de Raad van State was redelijk positief. Het parlement heeft nadien nog amendementen toegevoegd om de tekst helderder te maken. We zitten in een crisis en er moet snel gehandeld worden. Kon het beter? Ja. Maar we kunnen de regering nog steeds controleren en haar tot de orde roepen. Ze moet dus niet denken om verder te gaan dan het strikt noodzakelijke. Vanaf dat zou gebeuren, eindigt het verhaal en dienen we een motie van vertrouwen in. 'Er mag en kan geen misbruik worden gemaakt van de coronacrisis', zei u al in het parlement. Kitir: Dat ging meer bepaald over de farmawet, die nu door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wordt uitgesteld onder het mom van de crisis. Die wet, die bepaalde medicijnen goedkoper zou maken, was helemaal klaar en moest enkel groen licht krijgen van de plenaire vergadering. De apothekers en groothandelaars hadden zich er nochtans op voorbereid. Het uitstel creëert nu chaos. Als je in volle gezondheidscrisis een prijsverlaging tegenhoudt, dan dien je andere belangen dan die van de patiënten. Dat zijn straffe woorden. Is Maggie De Block volgens u wel de crisismanager die ons land nodig heeft? U nam haar beleid inzake de mondmaskers ook al op de korrel. Kitir: Wat er de afgelopen jaren is misgelopen, zal te gepasten tijde geëvalueerd worden in het parlement. Het belangrijkste is dat het materiaal er komt. Ik vind het goed dat er nu een taskforce is gekomen onder leiding van minister Philippe De Backer (Open VLD). Op onze vraag zal hij transparant communiceren over tests en mondmaskers. Nogmaals: is Maggie De Block de juiste persoon op de juiste plaats? Kitir: (afgemeten) De regering doet wat ze moet doen, het belangrijkste is of het op tijd gebeurt én dat het voldoende is.